EURES: Informace pro zájemce o práci v zemích EU, EHP a Švýcarsku

EURES (EURopean Employment Services – Evropské služby zaměstnanosti) je informační a poradenská síť propojující veřejné služby zaměstnanosti členských států Evropské unie (EU), Evropského hospodářského prostoru (EHP)1 a Švýcarska. EURES je od 1.5. 2004 novou službou úřadů práce. Vznik této struktury iniciovala Evropská komise v roce 1993 a funguje jako její koordinátor. EURES napomáhá vyrovnání poptávky […]

Novoroční soutěž Fulbrightovy komise o poukázky na TOEFL

Komise J.W. Fulbrighta pro vzdělávací výměny mezi Českou republikou a Spojenými státy vyhlašuje soutěž. Odpovězte správně na co nejvíc z deseti otázek v online kvízu o Fulbrightově komisi, jejich programech a o studiu v USA a postupte tak do slosování o deset poukázek, které vítězům umožní složit bezplatně mezinárodně uznávanou jazykovou zkoušku TOEFL. Kvíz najdete […]

Vyhlášení

Alfa Agency s.r.o. ve spolupráci se společnostmi Aspect Dublin a International House Sydney pořádala od 1. října do 15. prosince 2004 soutěž o jazykové kurzy v Sydney a Dublinu a další hodnotné ceny. Soutěže ze zúčastnilo 583 soutěžících, z toho celkem 363 odpověděli správně na všech 5 otázek. Zde je 15 šťastných výherců, kteří byli […]

Veletrh SCHOLA NOVA – inspirace pro profesionály i pro studenty

Aktuální přehlídka ze všech oborů, které souvisejí se školou a vzděláváním, bude k vidění na veletrhu SCHOLA NOVA od 8. do 10. března 2005 v pražském Veletržním paláci. Počátek března se tak stane opět místem setkání vedoucích pracovníků ze škol, školských center, odborníků ze státní správy a poradenských organizací. Studenti jistě ocení účast některých českých zejména […]