How to Get to Harvard – Seminář pro zájemce o studium na harvardově univerzitě

Dne 27. dubna 2005 se v době od 18 do 20 hodin bude v kinosálu České Spořitelny (Budějovická 1912, Praha 4, vchod naproti Hotelu Ilf) konat seminář nazvaný „How to Get to Harvard?” Seminář pořádá Harvard klub Praha ve spolupráci s Fulbrightovou komisí pro vzdělávací výměny mezi Českou republikou a USA a s Americkou obchodní komorou […]

Vysokoškoláci mají novou královnu

Ve středu 6. dubna proběhlo ve Velkém kině ve Zlíně finále soutěže o nej… vysokoškolačku České republiky. Titul Miss Academia 2005 získala studentka čtvrtého ročníku Fakulty managmentu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Darja Lešanovská. Na druhém místě se umístila Jitka Putnarová z Univerzity obrany v Brně. Tuto studentku Fakulty vojenských technologií ocenila také široká […]