Studium na univerzitách ve Velké Británii

Protože po našem vstupu do EU mohou čeští a slovenští studenti studovat na britských univerzitách za stejných finančních podmínek jako tamní studenti, připravili jsme pro vás nabídku univerzitního studia v Anglii. Níže jsme pro vás shrnuli nejdůležitější informace týkající se školného, životních nákladů a podmínek přijetí. Školné Školné se pohybuje kolem GBP 3 000 ročně. Na […]

Prague College slaví 2. narozeniny

Prague College, škola nabízející vyšší vzdělání v angličtině, připravila ke svým druhým narozeninám bohatý program skládající se z výstav, koncertu a vzdělávacích akcí v nadcházejících letních měsících. Oslavy vyvrcholí 30. června koncertem chorvatské skupiny Svadbas v Paláci Akropolis. Skupina Svadbas, jejíž hudební žánr odvážně mísí prvky rocku, popu a chorvatského folku, vystoupí v České republice […]

Nové stipendium pro doktorské studium přírodních věd a techniky v USA

Komise J.W. Fulbrighta vyhlašuje nový stipendijní program určený pro studium vědecko-technicky zaměřených doktorských programů na univerzitách ve Spojených státech amerických. Stipendium se uděluje na dobu tří let, poté americké univerzita převezme financování do doby získání titulu Ph.D. Grant pokrývá školné, životní náklady, zdravotní pojištění, dále obsahuje příspěvky na studijní materiály, výzkum, odborné konference, cestovné a […]

Nejvýhodnější stipendia pro studijní pobyty v USA nabízí Fulbrightova komise

Do poradenského centra Fulbrightovy komise v hotelu Olšanka přichází student mezinárodních vztahů a půjčuje si přípravné materiály na americkou jazykovou zkoušku TOEFL. Příliš času na přípravu mu již nezbývá. Uzávěrka Fulbrightova studentského stipendia, o které usiluje, je 1. září a pokud ji chce stihnout, musí potřebné americké zkoušky složit do 24. července. Jinak není jisté, že […]