Daň z přidané hodnoty – významná součást daňového systému v ČR

Daň z přidané hodnoty patří mezi významné součásti daňového systému nejen ČR, ale i Evropského společenství. Tato skutečnost je ostatně zřejmá i z celkového počtu osob k této dani registrovaných. Z tohoto důvodu by každý, kdo je odpovědný za provoz firmy (ať již se jedná o firmu k dani registrovanou, nebo se na registraci připravující), měl mít alespoň základní znalost této […]

University of Northern Virginia Prague – Investice do vzdělání je ta nejlepší

Vyučování v angličtině, školné, jako vstupní požadavky bakalářského studia maturita nebo středoškolský diplom, prokázání jazykové znalosti buď testem TOEFL (500 bodů), Cambridge certificate nebo Accuplacer. První studenti, kteří nastoupili loni a mají za sebou několik měsíců studia, jsou z různých zemí, různého věku, ale všichni přišli s ambicemi nastartovat úspěšnou kariéru, ke které jim může […]

Dlouhodobý cyklus PANORÁMA: O čem psaly Učitelské listy

– nový seriál na denně aktualisovaném webu www.ucitelske-listy.cz Jedná se o dlouhodobý cyklus »oživených« článků z minulých ročníků Učitelských listů, které mohou buď znovu posloužit učitelům k současným problémům, nebo ukázat vývoj názorů a dokonce i témat. Uvidíte, že některé kdysi „žhavé“ problémy byly již vyřešeny, jiné přetrvávají až do současnosti. Učitelské listy se staly […]

Kabinet jazyků Ústavu společenských věd FAST VUT v Brně nabízí kurzy angličtiny

Kabinet jazyků Ústavu společenských věd nabízí tyto kurzy angličtiny: Angličtina pro pokročilé: Studenti si rozšíří jazykové dovednosti, slovní zásobu a gramatiku. Tyto kurzy navazují na úroveň PET Cambridgeských zkoušek nebo na úroveň B1 CEF. BYA7 Upper-Intermediate English, Part 1 Units 1 – 4 Zimní a letní semestr Literatura: English File Upper-Intermediate Mluvnice: frázová slovesa, příslovce, […]

Informace o studiu na vyšší odborné škole ekonomické Tábor

– studium na škole je tříleté – je určeno pro absolventy středních škol zakončených maturitní zkouškou – obory:   – bankovnictví   – účetnictví. Zaměření studia:Obor bankovnictví:– vědomosti a dovednosti v ekonomických disciplínách zaměřených na bankovnictví (základy bankovnictví, bankovní praktická cvičení, všeobecná ekonomika, marketing, management, právní nauka, aplikovaná výpočetní technika, finanční rozhodování a další) – vědomosti […]

Au pair pobyt v USA nyní nejvýhodněji!

Znalost cizích jazyků a především schopnost dorozumět se, je dnes kromě kvalitního vzdělání v oboru tím nejlepším předpokladem k získání dobrého zaměstnání. A jednou z možností, jak si cizí jazyk osvojit, je působit v zahraničí jako au pair. Au pair je svobodná a bezdětná dívka/chlapec, která přijíždí do cizí země za účelem zdokonalení se v jazyce, […]

FAST VUT v Brně nabízí doplňující pedagogické studium pro studenty, bakaláře, inženýry, magistry přírodovědného i humanitního směru a mistry odborné výchovy

Ústav společenských věd Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně (Žižkova 17, 662 37 Brno, tel. č. 541147691, E-mail: dankova.da@fce.vutbr.cz) zajišťuje v rámci celoživotního vzdělávání pro posluchače vysokých škol souběžné studium a pro absolventy následné kvalifikační studium učitelství odborných předmětů na středních školách. Jde o třísemestrové studium pro získání pedagogické způsobilosti k výchovně-vzdělávací činnosti na středních […]

Naučte se psát kvalitní akademické eseje – American Way!

Fubrightova komise připravila na druhou polovinu srpna seminář o akademickém psaní na amerických univerzitách pod vedením amerického studenta Gartha Pattersona. Devadesátiminutový seminář, který se kromě základních obecných pravidel psaní esejí zaměří specificky také na písemné práce vyžadované při přijímacích či výběrových řízeních, proběhne nejdříve v Brně v prostorách Moravské zemské knihovny ve středu 23. srpna […]

FAST VUT v Brně nabízí jazykové kurzy NJ a RJ pro všechny zájemce

Kabinet jazyků ÚSPV – německá sekce – nabízí v tomto akademickém školním roce kromě povinné výuky němčiny (starý učební plán) výuku němčiny ve všech stupních pokročilosti od začátečníků až po pokročilé. Rovněž nabízíme výuku konverzacese zaměřením na nejrůznější témata – přizpůsobit lze dle zájmu a potřeb uchazečů, včetně stavebního či ekonomického zaměření. Dále nabízíme nadstandardní kurz němčiny, […]