Orientační běh bankou

BANKOVNÍ AKADEMIE – Střední odborná škola a Vyšší odborná škola vytvořila s využitím prací ze středoškolské odborné činnosti svých studentů Davida Filgase, Jiřího Milforta, Jana Válka, Jana Haruštiaka a Miloše Krále výukové CD Finanční gramotnost pro ZŠ. CD je určeno pro žáky 8. a 9. tříd s cílem podpořit systém budování finanční gramotnosti na základních školách. Pro zatraktivnění vzdělávání […]

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. pořádá týden otevřených dveří

Chcete vstoupit do světa „VIP“ jako kvalifikovaní odborníci? Chcete být připraveni na uplatnění v EU? Týden otevřených dveří pro uchazeče o bakalářské a magisterské studium v oborech „mezinárodních a veřejných vztahů“ Vám nabízí šanci! Místo konání: Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s., U Santošky 17, Praha 5 – Smíchov, Metro „B“, stanice Anděl, […]

Rozhovor s rektorem Vysoké školy ekonomie a managementu

Otázka: Začněme tedy od začátku. Jak Vaše škola vznikla, kde působí a jaké je její zaměření? Vysoká škola ekonomie a managementu je soukromá vysoká škola vznikla na základě souhlasu MŠMT ze dne 15. října 2001. Získala tím i akreditaci bakalářského studijního programu „Ekonomika a management“ s kombinovanou formou studia v oborech – „Podniková ekonomika“ – „Daně a […]

Informační den UNIVERZITY KARLOVY v Praze

Informační den UNIVERZITY KARLOVY v Praze se koná v sobotu 25. listopadu 2006 od 9. 30 do 15. 00 hodin (areál Albertov, Praha 2). V sobotu 25. 11. 2006 pořádá Univerzita Karlova v Praze již počtvrté „Informační den, určený všem zájemcům o studium“. Sobotní termín byl opět zvolen záměrně, aby se Informačního dne mohli zúčastnit […]

BOHEMIA INSTITUT …škola pro život…

BOHEMIA INSTITUT, konsorcium, je pražská soukromá vzdělávací instituce, která již od roku 1991 nabízí širokou škálu otevřeného meziprofesního post-sekundárního a celoživotního vzdělání, které vychází z aktuální potřeby a trendů na českém trhu. Variabilitu programových modulů a získání potřebných znalostí, aktuálních a v praxi okamžitě využitelných v přiměřeném časovém horizontu jednoho až tří semestrů nabízíme v těchto […]

Orientujete se v bankovním světě?

To si můžete společně se svými spolužáky vyzkoušet v soutěži s názvem „Orientační běh bankou“, která se uskuteční 23. listopadu v budově BANKOVNÍ AKADEMIE na Praze 3. Princip je jednoduchý. Soutěže se mohou zúčastnit 2-3 členná družstva žáků 8. nebo 9. tříd ZŠ. Na startu obdrží každé družstvo plánek se stanovišti. Tam na vás budou čekat otázky, po jejichž […]

Sdružení META zahájilo projekt Poradenské a informační centrum pro mladé migranty

1. září 2006 zahájilo sdružení META činnost Poradenského a informačního centra pro mladé migranty (PIC) na adrese Rumunská 29, Praha 2. Služby centra jsou primárně určeny cizincům od 15 do 30 let bez rozdílu typu pobytu, kteří dlouhodobě pobývají na území hl. m. Prahy. Sociální pracovníci centra budou od prosince 2006 poskytovat poradenství orientované na […]