BOHEMIA INSTITUT: DOBRÝ LEKTOR versus IDEÁLNÍ STUDENT

1. Jaká je Vaše představa dobrého lektora (Co by měl splňovat? Jaká hlavní kritéria podle Vašeho názoru a zkušeností? atd…)? Dobrý lektor by měl zaujmout studenty svým výkladem a současně zapojit rovnocenně studenty do výuky. Vyučovací lekce by měla mít pevnou koncepci, současně však flexibilní členění, které umožňuje reagovat na aktuální atmosféru ve studijní skupině […]

Letní instituty umožňují studium americké kultury a reálií

Praha, 4. prosince 2006 – Komise J. W. Fulbrighta nabízí možnost přihlásit se na letní šestitýdenní instituty amerických studií. Vhodnými uchazeči jsou erudovaní vysokoškolští pedagogové a specialisté připravující studijní osnovy a učebnice, kteří zabudují nové poznatky o daném tématu do své práce. Hlásit se mohou také profesionálové pracující v oboru. Uzávěrka podávání přihlášek je 25. […]