Mladí lidé – problém nebo příležitost?

Mladí lidé tvoří téměř čtvrtinu obyvatel České republiky, a proto se investice do této cílové skupiny vyplatí. Dnes se z iniciativy odboru pro mládež MŠMT konal v Praze workshop s názvem „Mladí lidé – problém nebo příležitost“. Cílem této akce bylo představit účastníkům (reprezentantům samospráv, neziskových organizací a státní správy) možnosti zapojení do politiky mládeže v České republice. […]

Novinářskou cenu za online žurnalistiku získala Paměť národa

Portál Paměti národa se pyšní Cenou Googlu za inovativní občanskou online žurnalistiku udílenou v rámci soutěže Novinářská cena 2011, kterou pořádá Nadace Open Society Fund ve spolupráci s českým Googlem. Udělena byla 24. dubna 2012 v pražském Rockcafe. „Oceňujeme projekt Paměť národa za nápad, který je inspirací k využívání orální historie v Česku i za jeho hranicemi, […]

Sedm evropských zemí vyšle své školky na zahraniční návštěvy

V duchu myšlenky „Respect for a child“ se nesla evropská konference Světové organizace pro předškolní vzdělávání (OMEP), která se minulý týden uskutečnila v polské Varšavě. Čeští zástupci zde představili průběžné výsledky mezinárodního projektu „Jak se žije v Evropě aneb Děti se to dozví již v mateřské školce“. Prozatím se zapojilo sedm evropských zemí, které do zahraničí vyšlou děti […]

Střední škola nemusí být nudná – vyražte do zahraničí!

Škola vás nebaví? Musíte se každé ráno pracovního týdne doslova vykopat z postele a při představě dalšího dne stráveného posedáváním v lavici a posloucháním nezáživných výkladů vám naskakuje husí kůže? Zdá se vám, že střední školu musíte prostě jen nějak přežít a „skutečný život“ se vám otevře až po jejím ukončení? Zkuste to jinak!Neztrácejte svá nejkrásnější léta […]

Významné osobnosti navštíví PEF MENDELU

Další mimořádnou příležitost setkat se a diskutovat se světově uznávanými podnikateli a ekonomy budou mít ještě před začátkem prázdnin na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně (PEF) nejen studenti, ale i široká veřejnost. Tentokrát se účastníci mohou osobně setkat a diskutovat například se Stanislavem Bernardem, Milošem Zemanem, Karlem Janečkem, Markem Malíkem nebo s Andrejem Babišem. Hlavními tématy […]

Angličtina zdarma? Seznamte se s Oxford TEFL na dni otevřených dveří

Už víte, co budete dělat na prvního května? Seznamte se s Oxford TEFL na dni otevřených dveří! Oxford Tefl Prague Vás angličtinou provází již od roku 2001. Kromě Prahy vyučujeme angličtinu i v  dalších třech evropských metropolích a všude patříme k absolutní špičce mezi jazykovými školami, a to díky našim kvalitním lektorům, profesionálnímu přístupu a […]

The Tap Tap a Million Dollar Mercedes Band

Španělskou hudební skupinu Million Dollar Mercedes Band, která se společně s The Tap Tap představí na letošní pirátské Párty na kolečkách založil roku 2010 Tomáš Průša, bývalý člen kapely Vltava, saxofonista a zpěvák žijící v Madridu. Jedná se o pětičlennou dechovou sekci s mezinárodním obsazením. Členové pochází z České republiky, Maďarska, Francie, Itálie a Španělska. V Madridu […]

Znakový jazyk – jazyk jako každý jiný

Zpívat se dá i bez sluchu Znakový jazyk nebo znaková řeč? Znakový jazyk pro vyjádření smyslu nepoužívá artikulovaných zvuků, nýbrž gestikulace, mimiky a řeči těla. Objeví se všude, kde se vytvoří komunita neslyšících. Existuje tedy mnoho znakových jazyků, které – ač nesou některé obdobné prvky – se díky geografickým a společensko-kulturním bariérám od sebe […]

Evropská jazyková cena Label

Dům zahraničních služeb, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy bude i v letošním roce udělovat ocenění Evropská jazyková cena Label. Cílem je podpořit nové iniciativy v oblasti výuky a studia cizích jazyků a rozšířit povědomí o nich v řadách odborné i laické veřejnosti. Každoročně je toto ocenění udělováno nejvíce inovativním projektům ve výuce cizích jazyků, realizovaným nejrůznějšími institucemi […]

Fond vzdělání podpořil stipendiem třináct nových studentů s handicapem

Poradní sbor Fondu vzdělání  v březnu udělil pravidelné stipendium dalším 13 studentům se zdravotním a sociálním handicapem, kteří by si studium bez pomoci Fondu vzdělání nemohli dovolit. Další tři studenti byli podpořeni jednorázovým příspěvkem na úhradu školného a nákup studijních pomůcek. Fond vzdělání je společný dlouhodobý projekt ČSOB a Výboru dobré vůle – Nadace Olgy […]