S odborným doučováním bude maturitní vysvědčení v kapse

S druhým stupněm na základní škole přibudou do života dítěte i přírodovědné předměty. A jelikož jde o náročnější, vyprofilovanější témata, ne každý žák si s nimi umí poradit sám. Přece jenom, každý má „buňky“ na něco jiného a něco je mu bližší více, jiné zase méně. Pokud se tedy vaše dítě musí popasovat s oblastí, […]

Jak sledovat studijní mobilitu ve vysokoškolském vzdělávání?

Jak ukázala srovnávací studie sítě Eurydice Mobility Scoreboard. Higher Education Background Report (Srovnání ukazatelů studijní mobility, Podkladová studie o vysokoškolském vzdělávání), mobilitu studentů vysokých škol lze sledovat pomocí souhrnných ukazatelů studijní mobility, tzv. scoreboard indicators. Studie pracuje se šesti souhrnnými ukazateli v pěti tematických oblastech: informace a poradenství, jazyková příprava, přenositelnost grantů a půjček, podpora […]