CEVRO Institut – nová vysoká škola v centru Prahy

CEVRO InstitutNově otevřená vysoká škola CEVRO Institut nabízí v akademickém
roce 2006/2007 dva studijní programy bakalářského typu studia: obor veřejná
správa
a obor politologie a mezinárodní vztahy.
CEVRO Institut je moderní soukromá vysoká škola, jejíž sídlo se nachází přímo
ve středu Prahy v budově slavné Měšťanské besedy. CEVRO Institut je stabilní
a respektovanou vzdělávací a výzkumnou institucí působící v rámci Evropského
vzdělávacího prostoru. Mezi základní sdílené hodnoty školy patří principy moderní
liberální demokracie, otevřenost diskuse, služba veřejnosti, vstřícnost vůči
partnerům a respekt vůči oponentům.

Studium na vysoké škole CEVRO Institut je zaměřeno zejména na oblast společenskovědních
disciplín s praktickým využitím v oblasti veřejného života.

Studijní program Právní specializace s oborem veřejná
správa
je zaměřen na
získání kompletních znalostí o veřejné správě, její organizaci a činnosti,
o veřejných rozpočtech, včetně základního právního, politologického a ekonomického
pojmového aparátu. Součástí studia je také získání znalostí z oboru sociologie
a psychologie, potřebné pro pochopení a praktické zvládnutí vztahů mezi subjekty
veřejné správy a jejími adresáty. Velký důraz je v oboru kladen na zvládnutí
teorie a praxe správního procesu, včetně schopnosti prakticky rozhodovat ve
veřejné správě, a to zejména na základě znalosti hmotně právní úpravy důležitých
oblastí veřejné správy, správního práva a v potřebné míře i oborů práva soukromého.

Studijní program Politologie s oborem Politologie
a mezinárodní vztahy
je
profilován předměty, jež každého studenta seznámí s problematikou vývoje teoretického
zkoumání politické sféry (dějiny politického myšlení, politické ideologie,
teorie mezinárodních vztahů), s výzkumem a srovnáváním politických systémů,
režimů a institucí (komparativní politologie, problémy moderní demokracie,
volební studia), s analýzou hlavních aktérů mezinárodní politiky (zahraniční
politika a národní zájmy), se základními problémy soudobých mezinárodních vztahů
(bezpečnostní studia, diplomatická praxe), jakož i s moderními přístupy k prezentaci
politických idejí, programů a osobností (politický marketing).

Pro studenty vysoké školy CEVRO Institut jsou připraveny reprezentativní prostory
Měšťanské besedy v centru Prahy, které po rozsáhlé rekonstrukci získali moderní
ráz a poskytují vysoký standard zázemí pro výuku i studium. Posluchárny jsou
vybaveny moderní prezentační technikou a jsou plně klimatizovány. Studenti
mohou využívat počítačové studovny, stejně jako bohatě vybavenou knihovnu.

Pedagogický sbor vysoké školy CEVRO Institut je tvořen nejen předními odborníky
akademického života v oboru veřejná správa a politologie, ale i známými osobnostmi,
kteří do výuky přenášejí své poznatky z praxe.
Studium na vysoké škole CEVRO Institut Vám umožní získat dokonalý přehled o
dění všude kolem Vás. Je vhodnou průpravou nejen pro budoucí manažery v oblasti
veřejné sféry, ale i pro specialisty v celé škále soukromých společností. Studium
na vysoké škole CEVRO Institut se vyplatí!

WWW.CEVROINSTITUT.CZ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *