Do škol v Poděbradech, Nymburce a Kolíně míří rodilí mluvčí

(Poděbrady, 24. 2. 2010) – Včlenit do výuky angličtinu s rodilým mluvčím plánují některé základní a mateřské školy v Poděbradech, Nymburce a Kolíně. Právě v těchto dnech probíhají jednání se společností Wattsenglish, která úspěšný celorepublikový projekt realizuje. Rodilí mluvčí s dětmi pracují osvědčenou metodou, založenou na osvojování si řeči přirozenou cestou – podobně jako se učíme mateřštinu. Podle pedagogů se jedná o zásadní průlom v jazykovém vzdělávání.

S rodilým mluvčím by se pravidelně od září měli setkávat například žáci poděbradské ZŠ T. G. Masaryka. „Zájem angažovat ve škole rodilého mluvčího vyšel přímo od rodičů a my jej samozřejmě maximálně podpořili,“ potvrzuje ředitel školy Jindřich Monček. „V 1. a 2. třídách, kde zatím angličtinu nevyučujeme, počítáme s jeho zapojením do hodin prvouky, matematiky či tělesné výchovy. Od 3. tříd se lekce s rodilým mluvčím stanou součástí běžné hodiny angličtiny.“ Žáci si tak podle něj budou moci vyzkoušet angličtinu v praxi a naučí se řeč skutečně používat. „Zároveň to bude přínosné i pro pedagogy, kteří si díky kontaktu s rodilým mluvčím sami upevní svoje jazykové znalosti,“ doplňuje Monček.

Pravidelná přítomnost rodilého mluvčího v hodinách přijde rodiče zhruba na 250 Kč měsíčně. „Rodiče chceme s celým projektem důkladně seznámit během března. Je to šance, jak dětem nabídnout kvalitnější jazykové vzdělání,“ uzavírá ředitel.

Metoda stvořená pro děti

Wattsenglish představuje ucelenou metodiku výuky angličtiny pro děti, která byla vyvinuta ve spolupráci s psychology a pedagogy. Dítě se angličtinu neučí klasickým způsobem „kočka = cat“, ale osvojuje si ji přirozenou cestou. „Rodilý mluvčí vytvoří přirozeně bilingvní prostředí, takže dítě je motivováno cizí řeč používat, aby s ním mohlo komunikovat, hrát si…,“ vysvětluje ředitel společnosti Marek Kadlec. „Všichni naši lektoři – výhradně rodilí mluvčí – navíc procházejí náročným výběrovým řízením, jsou pravidelně proškolováni a na práci s dětmi metodicky velmi dobře připraveni.“ Metoda je podle něj vysoce efektivní – děti jsou schopné brzy rozumět a dokonce samy začít v angličtině komunikovat.

Jeho slova potvrzují i nejnovější lingvistické a psychologické výzkumy. Podle nich je právě předškolní a mladší školní věk ideální dobou k osvojování si jakéhokoliv jazyka vůbec. Dítě je vlastně „naprogramováno“ učit se řeč. Pokud si v této době dítě vytvoří v mozku další řečové centrum (vedle rodného jazyka), je to dar, který bude zužitkovávat a oceňovat po celý svůj další život.

Zájem škol roste

V současné době je do projektu „Integrace rodilých mluvčích do výuky“ zapojeno již více než 150 MŠ a ZŠ z celé ČR. „Děti za velmi krátkou dobu získávají výborné fonetické návyky, rozumí příkazům a instrukcím, řada z nich se snaží i o přirozenou odpověď v angličtině,“ uvádí výhody výuky s rodilým mluvčím ředitelka liberecké ZŠ Husova Blanka Reindlová. Ta se společností Wattsenglish úspěšně spolupracuje již čtvrtým rokem. „Wattsenglish je pro nás zárukou kvality personálního výběru, metodického vedení a v neposlední řadě administrativního zjednodušení.“

Kontakt pro bližší informace:

Mgr. Dana Filipová
Communication
GSM: +420 776 305 981
E-mail: dana.filipova@wattsenglish.com
www.wattsenglish.com

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *