Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamsu 2013

Termín podzimního Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2013 je od 29. 1. do 30. 1. 2013, každý den je veletrh otevřen pro veřejnost od 8 do 16 hodin. Místem konání veletrhu je Výstaviště Praha Holešovice, pavilony D a E.
Veletrh Gaudeamus je nejvýznamnějším zdrojem informací o možnostech dalšího studia, nejen po maturitě. Návštěvu veletrhu lze doporučit každému studentovi III. a IV. ročníku střední školy a všem zájemcům o celoživotní vzdělávání.

Na veletrhu bude zastoupeno 136 samostatných vystavovatelů, 220 fakult a přes 3 000 studijních oborů, které lze studovat v České republice nebo na zahraničích školách.

Každý student návštěvou veletrhu získá:
• vyčerpávající aktuální přehled studijních příležitostí,
informace o přijímacím řízení a podmínkách studia,
tištěný katalog s kontakty, termíny podání přihlášek a přijímacího řízení,
elektronický katalog s rejstříkem studijních oborů a dalšími informacemi o studiu,
zdarma poradenství při výběru studijního oboru a účast na všech přednáškách,
• pro studenty registrované na www.gaudeamus.cz před návštěvou veletrhu je připraven tištěný návod „Jak na VŠ“ a „Slovníček VŠ pojmů“.

Význam veletrhu a jeho společenská potřeba neustále roste, což se odráží v rostoucím zájmu o veletrh od státní správy, vystavovatelů, diváků i zahraničních subjektů. Veletrhu Gaudeamus věnuje pozornost řada politiků a veřejných činitelů, kteří mu přikládají velký
význam. Nad letošním veletrhem převzali záštitu:
ministr školství, mládeže a tělovýchovy pan prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.,
předsedkyně školského výboru Poslanecké sněmovny ČR, paní Doc. RDr. Anna Putnová, CSc., MBA.,
radní hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu a volného času paní JUDr. Helena Chudomelová
• rektor ČVUT v Praze pan prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.
velvyslanectví Kanady v České republice,

Veletrh Gaudeamus bude v letošním roce výjimečný složením vystavovatelů, doprovodnými programy, servisem pro diváky a výchovné poradce. Na veletrhu budou tradičně vystavovat téměř všechny české univerzity, vysoké školy a větší vyšší odborné školy. Kromě tuzemských škol bude zastoupeno 16 renomovaných zahraničních univerzit a vysokých škol z 10 zemí, nejenom z členských států Evropské unie. Zahraniční univerzity přijedou z Rakouska, Francie, Německa, Velké Británie, Švýcarska, Polska, Lotyšska, Kanady, USA a Bulharska.

V průběhu VI. ročníku veletrhu Gaudeamus budou probíhat čtyři doprovodné programy.

Tradičním doprovodným programem jsou přednášky vystavujících škol, které budou probíhat každý den v přednáškovém sále v pavilonu D. Tématem přednášek jsou podmínky přijímacího řízení a studia ve školním roce 2013/2014. Dále bude probíhat II. ročník doprovodného programu s názvem „Věda pro život“, jehož cílem je umožnit budoucím studentům nahlédnout do náplně studia a zajímavostí, které se mohou ve škole naučit. Prezentované přírodní jevy, zajímavé poznatky a technologické novinky si návštěvníci mohou sami na výstavišti vyzkoušet.

Doprovodný program „Věda pro život“ pomůže studentům při rozhodování o budoucím studiu, rozšíří jejich obzor, přiblíží náplň jejich budoucího studia a zformuje představu o budoucím uplatnění. Poradenský servis je určen studentům, kteří nevědí co mohou studovat nebo kde studovat vybraný obor. Poradenský servis bude probíhat v pavilonu D a je pro všechny návštěvníky zdarma.

V letošním roce bude probíhat také II. ročník doprovodného programu „Tailor-Made Study Abroad“, který je zaměřen na podporu studia v zahraničí. Cílem programu je na základě individuálních požadavků studentů sestavit na míru šitou nabídku studia v zahraničí.
Pro odborné návštěvníky je připraven souhrnný informační set o vystavujících školách a speciální Informační systém pro pedagogy a výchovné poradce. Informační set a systém obdrží každý registrovaný pedagog, po předložení vyplněné volné vstupenky. Informační systém pro výchovné poradce je aplikací na CD, ve které jsou podrobné informace o podmínkách studia, studijních oborech, kontaktech a mnoho dalších důležitých informací o studiu na českých a zahraničních univerzitách, vysokých a vyšších odborných školách. Systém aktuálně obsahuje 625 vzdělávacích institucí a přes 5 500 studijních oborů. Veškeré informace jsou přehledně řazené do rejstříků, přehledů a seznamů.

Na www.gaudeamus.cz probíhá registrace studentů, kteří hodlají veletrh navštívit a mají zájem o podrobnější tištěné informace. Z informací uvedených v registraci, ke dni vzdání tiskové zprávy, vyplývá:
• na přednášku se chystá                                                                  68,22% návštěvníků
• doprovodný program „Věda pro život“ chce navštívit                           14,80% návštěvníků
• doprovodný program „Tailor Made Study Abroad“ využije                    16,83% návštěvníků
• poradenský servis předpokládá využít                                              48,91% návštěvníků
• struktura návštěvníků podle typů škol, ze kterých přicházejí, viz graf 1,
• deset nejvíce vyhledávaných studijních směrů, viz graf 2.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *