Jak se dostat na Harvard, Princeton a jiné vynikající americké univerzity

Seminář
pro zájemce o studium na univerzitách v USA

Dne 3. října 2006 se v době od 14 do 16 hodin bude v konferenčním
sále firmy Olympus (Evropská 176, Praha 6) konat seminář nazvaný „How to Get to Harvard,
Princeton and other outstanding US Universities“. Seminář pořádá Harvard
klub Praha ve spolupráci s neziskovou organizací Junior Achievement a Komisí
J.W. Fulbrighta pro vzdělávací výměny mezi Českou republikou a USA.

Tento seminář je opakováním úspěšných setkání z uplynulých let. Pravidelné
semináře „How to Get to Harvard“ se setkaly s mnohými kladnými reakcemi
studentů českých vysokých škol, pracovníků univerzit a dalších zájemců o studium
v zahraničí. Vzhledem k tomuto obrovskému zájmu i letos v semináři pokračujeme.

Na programu je kromě krátkého seznámení s obecnými možnostmi bakalářského
a postgraduálního studia (tedy studia vedoucího k získání titulu Master nebo
Ph.D.) ve Spojených státech, a konkrétně pak na Harvardově univerzitě, také
prezentace osobních zkušeností absolventů této prestižní školy. Během semináře
vystoupí absolventi vybraných fakult a podělí se s přítomnými o své zkušenostmi.
Účastníci semináře se dozví o nabídce studijních programů, o podrobnostech
týkajících se přijímacího řízení, finanční náročnosti, ale i o možnostech získání
finanční podpory na studium na Harvardově univerzitě.

Největším „tahákem“ semináře bude jistě přítomnost paní Janet Irons,
profesorky, která má na starosti přijímací řízení na Harvardově univerzitě,
a Christophera Watsona z Princetonské univerzity. Oba tito exkluzívní hosté
hodlají také v průběhu svého pobytu v Praze navštívit některé školy.

Jednacím jazykem setkání je angličtina.

Vzhledem k omezené kapacitě sálu prosíme zájemce o registraci své účasti na
e-mailové adrese advisor@fulbright.cz.

Harvard klub Praha je občanské sdružení, jehož členy jsou absolventi a profesoři
Harvardovy univerzity, kteří v současné době působí na území České republiky.
Klub čítá v současné době přes 80 členů. Jeho náplní je organizování společenských
akcí, jejichž hosty jsou významné osobnosti především z oblastí politiky, ekonomie
a umění. Více informací o aktivitách klubu lze nalézt na internetové stránce
www.harvardclub.cz.

Komise J.W.Fulbrighta slaví letos 15 let od svého založení. Komise vznikla
dohodou mezi vládami USA a ČR za účelem správy Fulbrightova programu v České
republice. Tento vládní stipendijní program založený již před 60 lety je nejprestižnějším
programem mezinárodních vzdělávacích výměn s USA. Jeho hlavním cílem je na
základě vzájemných studijních a vědeckých pobytů zvyšovat porozumění mezi Spojenými
státy americkými a jednotlivými partnerskými zeměmi. Mezi léty 1991 a 2006
se programu zúčastnilo 435 českých a 383 amerických stipendistů. Součástí Komise
je rovněž poradenské centrum EducationUSA nabízející pomoc všem zájemcům o
studium ve Spojených státech. Více informací o aktivitách Komise najdete na
stránkách www.fulbright.cz.

Junior Achievement je nejstarší a nejrozsáhlejší vzdělávací neziskovou organizací
na světě. Vznikla v roce 1919 v USA, dnes působí v 97 zemích světa a do jejích
programů se každoročně zapojí 7 milionů dětí a studentů od 6 do 22 let. Posláním
Junior Achievement je poskytovat mladým lidem praktické ekonomické vzdělání
a rozvíjet jejich znalosti a dovednosti, aby se v reálném životě dovedli prosadit
a uplatnit, úspěšně se do něj zapojili a byli dobře připraveni pro vstup na
trh práce. Česká pobočka Junior Achievement byla založena v roce 1992 panem
Tomášem J. Baťou. Vzdělávací programy Junior Achievement v ČR již absolvovalo
více než 190 tisíc dětí a studentů ze 2 tisíc škol. Základem vzdělávacího systému
Junior Achievement je spolupráce s firmami. Manažeři přednášejí studentům a
podílejí se na výuce kurzů i na vedení organizace. K nejvýznamnějším partnerům
Junior Achievement patří Baťa, ČEZ, Citibank, KPMG, Hewlett-Packard či HSBC.
Více informací naleznete na www.jacr.cz nebo www.ja.org.

Pro bližší informace kontaktujte, prosím:

Harvard klub Praha
Monika Mudranincová
Manažerka
Tel. 604 304 867
e-mail: monika.mudranincova@quick.cz
nebo: manager@harvardclub.cz

V Praze, 13. září 2006

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *