Na odborné exkurzi s programem CEEPUS

Ve dnech 17. – 19. 5. se uskutečnila akce s názvem „Odborná exkurze Morava“ pořádaná Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně pro zájemce z Fakulty zahradnictví a krajinného inženýrství Slovenské zemědělské univerzity v Nitře.

Exkurze, která se konala v rámci projektu Landscape management – Sustainable land use perspectives in the Central European Region, se zúčastnilo 19 studentů, 3 doktorandi a 4 učitelé. Kromě toho se na ní podílelo ještě dalších 16 studentů a 4 učitelé, kteří si náklady hradili ze svého.

Exkurze byla zaměřena na obor krajinářská architektura, kdy předmětem exkurze byly jednak historické památky zahradního umění (Milotice, Lednicko-valtický areál, Bučovice, Slavkov), dále veřejné prostory (parky a veřejné prostory v Brně a Olomouci) a v neposlední řadě vyhrazené areály, vykazující urbanistické hodnoty jak historické (sídliště Lesná v Brně, Zlín), tak krajinářské (arboretum MENDELU v Brně), či citlivé propojení rekonstrukce a moderní zástavby (areál Fakulty informačních technologií VUT v Brně).

Odborná debata byla zaměřena na možnosti péče o objekty zahradní a krajinářské architektury, na propojování historického dědictví a moderních úprav a na požadavky na kvalitu veřejných prostor a způsoby jejich naplnění.

Program exkurze se oproti původním předpokladům podařilo doplnit i krátkou návštěvou zahrady vily Tugendhat (byť byla oficiálně uzavřena kvůli filmování), která byla přijata s nadšením a vytvořila zlatý hřeb exkurze.

Odbornou stránku exkurze zabezpečovali společným dílem jak pedagogové ze Slovenska, tak z Ústavu plánování krajiny ZF Mendelovy univerzity v Brně, zejména v Lednicko-valtickém areálu a v brněnské části programu.

Exkurze proběhla úspěšně a ze strany SPU Nitra bylo vyjádřeno přání, aby se mohla uskutečnit i v příštích letech.

Zájemci o program CEEPUS naleznou bližší informace na www.ceepus.info nebo www.dzs.cz/ceepus.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *