Pilotní vzdělávací projekt pracovníků bezpečnostní agentury SSI přinesl první viditelné výsledky

O tom, že vzdělávání je důležitou, ba dokonce nezbytnou součástí pracovníka bezpečnostní agentury, je přesvědčena přední bezpečnostní agentura na našem trhu – Special Service International, spol. s r.o. (SSI). Za nepostradatelné podpory Evropského Sociálního Fondu ČR totiž realizovala Komplexní program vzdělávání zaměstnanců ostrahy a hlídací služby, jehož cílem bylo v období od září 2010 do srpna 2012 vyškolit celkem 280 zaměstnanců v oblasti profesní sebeobrany, komunikačních a manažerských dovedností či práva. Série šestidenních výcvikových kurzů, k jejichž vedení byli povoláni renomovaní odborníci a lektoři, se setkala nejen s neskrývaným nadšením pracovníků agentury, ale rovněž přinesla i první profesní výsledky.   

Pro pracovníka bezpečnostní agentury je odolnost jak po fyzické, tak psychické stránce velmi důležitým faktorem a vzdělávací program umožnil osvojení patřičných dovedností v souvisejících oborech. Nabídl výcvik sebeobrany, zvládání vypjatých situací, používání prostředků osobní ochrany, ale také vymezil prostor komunikačním a manažerským dovednostem a právním předpisům vztahujícím se k dané oblasti.

Šestidenní kurzy, které probíhaly nejprve v prostorách hotelu SKI v Novém Městě na Moravě a později se přesunuly do objektu Lesní zátiší Vojtěchov, hodnotí nadmíru kladně i HR Director agentury SSI Jaroslav Cejpek, který měl jejich přípravu a realizaci na starosti: „Byl jsem překvapen z pozitivních ohlasů účastníků a také z množství zájemců, kteří chtěli tento kurz absolvovat. Školení bylo určeno pro 280 kolegů, ale zájem byl značně vyšší.  Do budoucna tedy plánujeme pokračovat v projektech obdobného charakteru, ať už ve spolupráci s Evropským sociálním fondem, tak i z vlastních zdrojů. I postupem času se k nám ze strany našich pracovníků dostávají informace o tom, jak jim toto školení pomohlo a posunulo je dále. Při řadě mimořádných událostí, se kterými se během výkonu své profese setkali, věděli přesně, jak mají postupovat, byli si jistější v tom, co dělají, a dokázali lépe komunikovat.“

Kurzů se zúčastnili zaměstnanci různých věkových kategorií, vzdělání a praxe. Každý z nich měl určité zkušenosti a znalosti a cílem bylo tyto dovednosti propojit a doplnit o nové oblasti, aby každý získal komplexní přehled. K tomu jim přispěli i odborníci a lektoři vedoucí jednotlivé lekce, jako zkušený instruktor Stanislav Gazdík, který vedl kurz sebeobrany, nebo Vladimír Gajda, jenž účastníky zasvětil do různých forem komunikačních dovedností. „I přesto, že byly kurzy fyzicky velmi náročné, naši zaměstnanci se snažili vše plnit na maximum a při závěrečných modelových situacích byly vidět u každého z nich značné pokroky ve všech oblastech výcviku. Zároveň nás velice těší, že se setkáváme s obrovským zájmem zaměstnanců na sobě pracovat,“ dodává Jaroslav Cejpek.

Během programu se rovněž projevily mnohé přednosti jednotlivých pracovníků, mezi nimiž byli vytipováni vhodní adepti pro další možný profesní postup, mnohdy dokonce až na úroveň lektorů. Dva pracovníci se díky kurzu stali asistenty instruktora sebeobrany IAODG (mezinárodní asociace zaměřená na moderní metody v oblasti profesní sebeobrany) a další dva byli vybráni pro vzdělávání v oblasti poskytování první pomoci s následným absolvováním celosvětově uznávané kvalifikace Emergency First Response Instructor, a to i z důvodu rostoucí poptávky po této kvalifikaci.

Ačkoliv podle zákona č. 179/2006 Sb., v platném znění a následným upřesněním uvedeným v zákoně č. 155/2010 Sb., se musí každý pracovník bezpečnostní agentury od 1. července 2012 prokazovat „Osvědčením o dílčí kvalifikaci strážný nebo detektiv koncipient“, neexistuje u nás v současné době jednotný a ucelený systém vzdělávání bezpečnostních pracovníků. Přesto jej společnost SSI považuje za jednu ze svých stěžejních aktivit se snahou jej průběžně aktualizovat a doplňovat o nové trendy, případně zákonná ustanovení související s oblastí bezpečnostních služeb. Na svém vzdělávacím programu pracuje již po čtyři roky a rovněž klade důraz na vybudování silného lektorského týmu, který dále zúročí své zkušenosti. Komplexní program vzdělávání zaměstnanců ostrahy a hlídací služby byl jejím úspěšným pilotním projektem v praxi, přičemž v jeho rámci získala SSI jako jedna z mála společností příležitost spolupráce s Evropským sociálním fondem.

SSI pořádá v současné době i další školení a vzdělávací aktivity. Většinou se jedná o dvoudenní kurzy se zaměřením na výuku sebeobrany, první pomoci, prevence majetkové kriminality, ovládání kamerových systémů, vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti jazyků a komunikačních dovedností a podobně. SSI je držitelem akreditovaných kurzů MŠMT pro pracovní činnost Strážný, jehož se účastní rovněž řada pracovníků, a dále probíhají finální práce na vzdělávacím programu určeném pro pracovní činnost Detektiv koncipient rovněž s cílem obdržet akreditaci. Vzhledem k všeobecně nadšeným reakcím je záměrem SSI umožnit příležitost vzdělávání a získání další kvalifikace co největšímu počtu svých zaměstnanců.  

Pravidelné 6-ti denní výcvikové kurzy zaměřené na získávání dovedností v mnoha oblastech mohou být realizovány za podpory Evropského Sociálního Fondu ČR v rámci projektu „Komplexní program vzdělávání zaměstnanců ostrahy a hlídací služby“, č.: CZ.1.07/1.1.02/35.00872. V období od září 2010 do srpna 2012 bude vyškoleno celkem 280 zaměstnanců společnosti SSI v komunikačních dovednostech, zvládání vypjatých situací a sebeobraně. Školení v roce 2011 proběhlo v hotelu SKI v Novém Městě na Moravě a v roce 2012 se koná v Lesním zátiší Vojtěchov. Řešitelem Boot Campů je společnost MERKUCIO s.r.o.

Společnost Special Service International spol. s r. o. vznikla již v roce 1990 a za bezmála dvacet let profesionálního působení si vydobyla jednu z předních pozic na poli bezpečnostních služeb, zabezpečovací techniky a systémů. Vzhledem ke svému bohatému portfoliu služeb a ucelenému přístupu k zakázkám může společnost nabídnout komplexní řešení v oblasti bezpečnosti, pořadatelských a recepčních služeb, facility managementu a bezpečnosti práce. Více informací o společnosti na www.ssi.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *