Přední české univerzity otevírají brány americkým expertům

FulbrightZástupci Univerzity Karlovy a Českého vysokého učení technického podepíší v úterý 8. ledna 2013 ve 14:00 hodin v Americkém centru (Tržiště 13, Praha 1) s Fulbrightovou komisí smlouvu o zapojení do programu Fulbright Distinguished Chair.

Tyto přední české univerzity tak získávají nový silný nástroj pro hostování významných amerických vědců a přednášejících na svých vybraných pracovištích a připojí se k brněnské Masarykově univerzitě, kde tento prestižní program funguje již od roku 2009. Smlouvu s Fulbrightovou komisí podepíší rektor UK Václav Hampl a děkan MFF UK Jan Kratochvíl, rektor ČVUT Václav Havlíček a děkan FEL ČVUT Pavel Ripka.

Slavnostnímu ceremoniálu budou přítomni také velvyslanec USA v České republice Norman Eisen a náměstek ministra školství pro výzkum a vysoké školy Tomáš Hruda. Správní rada Fulbrightovy komise vyslovila svůj souhlas s novými smlouvami již 11. prosince 2012.
Fulbright Distinguished Chair je speciální kategorií vládních Fulbrightových stipendií. Pobyt předních amerických akademiků v rámci tohoto programu financuje kromě české a americké vlády také samotná česká hostitelská instituce.

„Distinguished Chair na Matematicko-fyzikální fakultě UK bude otevřen pro americké vědce v oborech matematika, informatika a fyzika, zatímco na Elektrotechnické fakultě ČVUT by rádi přivítali amerického experta v oborech silnoproudá elektrotechnika a energetika,“ upřesňuje využití programu jeho koordinátorka Hana Rambousková. Na Masarykově univerzitě působí Fulbright Distinguished Chair na Fakultě sociálních studií.
První američtí stipendisté by v rámci nových smluv měli do České republiky přicestovat v roce 2014.

Akce je otevřená pro média.

Vzhledem k organizačním opatřením je nutné poslat potvrzení účasti do 15 hodin v pondělí 7. ledna na email PraguePress@state.gov.

Komise J. Williama Fulbrighta byla založena v roce 1991 na základě mezivládní dohody mezi ČR a USA za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi oběma zeměmi. Komise spravuje česko-americký program vládních stipendií pojmenovaný po americkém senátoru Fulbrightovi a bezplatně poskytuje komplexní informační a poradenské služby zájemcům o studium na amerických univerzitách.

Více informací najdete na www.fulbright.cz.

Informace o programu Fulbright Distinguished Chair jsou k dispozici rovněž na stránkách Council for International Exchange of Scholars (CIES) www.cies.org/chairs.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *