Recenze knihy: Nauč se to!

Když to mírně přeženu, publikace o učení (se) bývají buď snadno stravitelné a tedy nutně zjednodušující nebo suše odborné a pro běžného čtenáře obtížně přístupné. „Nauč se to!” vás přesvědčí, že lze oba přístupy úspěšně zkombinovat. Díky tomu, že při její tvorbě spojili síly uznávaní američtí psychologové McDaniel, Roedienger a publicista Brown, vznikla kniha velmi čtivá, příklady nabitá a odborně podložená.

 

Ocenil jsem také, že se autoři nesnaží pomocí jenoduchých receptů, které „fungují pro každého“ čtenáře naučit ty správné postupy. Netají se tím, že pokud se chceme něco opravdu naučit, musíme vynaložit úsilí – dokonce učitelům doporučují, aby do svých postupů zaváděli tzv. žádoucí nesnáze. Dává to smysl – pokud chci něčeho dosáhnout, jsou rychlé zkratky dlouhodobě nefunkční strategií a dřív nebo později se mi “časová úspora” vrátí v podobě “bylo to někde vlevo dole”. Jedině vynaložení kognitivního úsilí a vlastní pokusy o řešení problémů vedou k opravdové stimulaci procesu učení.

 

Autoři se velmi dobře dokázali přiblížit zkušenosti běžného studenta nebo učitele/lektora/trenéra. Pojmenovávájí mýty o učení, které jsou zakořeněné jak ve vzdělávacím systému, tak v naší zkušenosti a ukazují alternativní strategie učení (se). Perspektiva studenta i učitele se prolíná všemi kapitolami. Ať už ji čtete z pozice jednoho či druhého, máte příležitost nahlédnout do motivace studentů i do fungování zavedených výukových postupů, což umožňuje získat nadhled i přesvědčivé argumenty podložené výzkumem pro změnu svého vlastního přístupu. 

 

Například: Kdo by měl rád písemné testy ve škole? Studenti je nesnášejí, testování je často zdrojem stresu a nevede ke kýženému cíli – naučení se. Učitelům opravování testů přináší práci navíc a musejí čelit nevoli těch, které mají vzdělávat. Může být testování pro obě strany přínosné? A jak to zařídit? I toto téma autoři důkladně rozebírají  a vysvětlují, jak právě princip (sebe) testování pomáhá udržet spoje mezi mozkovými buňkami aktivní a připravené na opětovné vybavení potřebné informace. Co tedy plyne z výzkumných studií? Testujte (se) často, s časovým odstupem a vynakládejte úsilí při opětovném vybavení.

 

Pochopení toho, jak učení (se) funguje – tedy v termínech psychologických konceptů vštěpování, konsolidace a vybavování – ukazuje, jak neefektivní způsoby učení běžně používáme, např. opětovné čtení textu, podtrhávání pasáží. Všechny tyto aktivity sice přinášejí pocit obeznámenosti s textem, avšak efekt zapamatování je pomíjivý a tedy prostý transformace do dlouhodobé paměti. Vzpomeňte si večery před zkouškou strávené intenzivním biflováním a na marné pokusy vybavit si konkrétní pasáže pár dní po zkoušce. A později? Kdo by dokázal reprodukovat hlavní myšlenky přednášky, která proběhla minulý měsíc….

 

Tím, jak je kniha strukturovaná, se autorům daří přivést čtenáře k vštěpování si zásad a doporučení, které v knize naleznou: vědomé, prokládané  a rozmanité učení, rozpracování informací, reflexe způsobu učení a zpětná vazba z praxe, využívání mnemotechnickáých pomůcek a příkladů… Dále autoři povzbuzují čtenáře k nastoupení na cestu pokročilého učení, tedy v jiném pohledu na dělání chyb a jejich nápravu.  Pro změnu přístupu k učení, je klíčová schopnost realisticky posoudit, co opravdu víme a co ještě nevíme. Publikace tedy osloví zejména čtenáře, kteří o sobě přemýšlejí otevřeně a jsou připraveni připustit si tzv. iluzi vědění.

 

Velmi přínosná je poslední kapitola “praktické tipy”. V úvodu sami autoři zmiňují, že napsat ji je přinutili až první čtenáři. Nechtěli se původně pouštět do přímočarých rad a doporučení, každý si je koneckonců může z předchozích kapitol odvodit sám. Naštěstí však převážila lektorská pragmatičnost  a vzniklo vynikající koncentrované shrnutí toho nejpodstatnějšího s doporučeními, jak efektivní učení (se) praktikovat. 

 

Závěrem bych přínos knihy shrnul takto: pokud je učení se podstanou náplní vašeho času – ať už jste studenti, lektoři či prostě zaměstnanci, na které kladen nárok neustále se dozvídat a osvojovat si nové informace a dovednosti – v dnešním světě platí: kdo se dokáže efektivně učit, má výhodu. Tato kniha vám bude na cestě k efektivnímu učení výborným společníkem.

 

 

Autoři: Henry L. Roediger III, Mark A. McDaniel, Peter C. Brown

Název originálu: Make It Stick: The Science of Successful Learning

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *