Šance získat Česko-americkou studentskou cenu končí 15. dubna

Praha, Brno, 3. března 2006

V sobotu 15. dubna 2006 končí přijímání písemných prací pro soutěž o Česko-americkou
cenu pro talentované studenty, kterou vyhlásil Mezinárodní
politologický ústav Masarykovy univerzity
ve spolupráci s Velvyslanectvím
USA
a Komisí J. W. Fulbrighta.
Soutěž je určena univerzitním studentům všech stupňů studia a čerstvým absolventům,
kteří v uplynulých třech letech napsali či píší práci související se Spojenými
státy americkými. V letošním ročníku je soutěž vypsána výhradně pro práce zaměřené
na politologii a mezinárodní vztahy.

Soutěž slavnostně odstartovali velvyslanec USA v ČR William J. Cabaniss, ředitelka
Fulbrightovy komise Hana Ripková a ředitel IIPS Břetislav Dančák ve čtvrtek
29. září 2005 v centru INFO USA v Moravské zemské knihovně v Brně.

Česko-americká cena pro talentované studenty je zaměřena na výzkum amerických
studií v oblasti společenských věd. Aby bylo možno jednotlivé práce adekvátně
porovnávat a vyhodnotit, ustavily pořádající organizace tři tématické kategorie:

  – o politologie/mezinárodní vztahy
  – o sociologie/ekonomie
  – o historie/kultura/vzdělávání

Kategorie, v nichž bude soutěž vyhlašována, je pro daný ročník tématicky
závazná a bude pravidelně rotovat. První ročník soutěž je tak určen pro
práce zaměřené
na politologickou tématiku a problematiku mezinárodních vztahů. Příští rok,
tedy na podzim 2006, bude Cena vyhlášena pro sociologické a ekonomické práce,
následně pro historicky, kulturně a pedagogicky zacílené texty. Práce nesmí
být starší tří let.

Vítěz ceny získá odměnu 10 000 Kč a garanci publikace vítězného textu v edici
Mezinárodního politologického ústavu MU. Kromě vítězné práce budou odměněni
také autoři dalších vybraných soutěžních textů, a to v podobě poukázek na jazykové
testy TOEFL či GRE podle svého vlastního výběru.

Uzávěrkou pro zaslání prací je 15. duben 2006, přičemž pro přijetí rozhoduje
datum poštovního razítka. Soutěžní práce zasílejte v českém jazyce elektronicky
na adresu petrik@iips.cz ve formátu .rtf a dvakrát v tištěné podobě na adresu
Jaroslav Petřík, Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, Joštova
10, 602 00 Brno. Součásti písemných exemplářů práce musí být podepsané prohlášení
o její původnosti. Vyhlášení výsledků proběhne 15. května 2006, vítězná práce
bude publikována do konce září 2006.

Soutěžní práce bude hodnotit pětičlenná komise složená ze tří stálých členů
(po jednom z každé pořádající instituce) a dvou rotujících odborníků (v návaznosti
na soutěžní téma). Komise bude rozhodovat kolektivně na základě hlasování.
V případě potřeby bude rozšířena o přizvané experty. O výsledcích budou soutěžící
informováni písemně, ceny budou výhercům předány vhodnou společenskou formou.

Více informací lze získat u koordinátora soutěže Jaroslava Petříka, petrik@iips.cz.

Autor: Jakub Tesař – studijní poradce Komise
J.W. Fulbrighta

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *