Se stipendiem do Rakouska! Za přípravou diplomové nebo disertační práce i na zahraniční praxi

Díky stipendiím česko-rakouského programu na podporu vědy a vzdělávání mohou studenti českých veřejných vysokých škol a studenti rakouských vysokoškolských institucí strávit 1 až 5 měsíců na některé z univerzit v sousední zemi. Mají tak příležitost načerpat podklady pro svou závěrečnou práci – diplomovou nebo disertační.

Podle studijního oboru a zaměření absolventské práce mohou vedle konzultací s jejich školitelem, kterým je vysokoškolský pedagog na hostitelské instituci, a návštěv knihovny, archivu či laboratoře, provádět také například kvalitativní či kvantitativní výzkum. Budoucím pedagogům z Rakouska dává tento program možnost vyzkoušet si prakticky již během studia výuku německého jazyka ve třídě zahraničních studentů.

O své praxi na Katedře německého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v zimním semestru 2011/2012, kde jsou vzděláváni budoucí učitelé němčiny základních škol, si s námi povídala jedna z bývalých stipendistek, studentka magisterského oboru Německý jazyk jako cizí jazyk a druhý jazyk Univerzity Vídeň, Sabine Schönfellner.

Jak jste se o možnosti absolvovat praxi v zahraniční dozvěděla?
Tip jsem dostala od své kolegyně ze studijního oboru, která praxi sama absolvovala již v roce 2010. Při rozhodování pro mě byly důležité i rozhovory s pracovnicí Katedry germanistiky v Brně, paní Brigitte Sorger.

Co hrálo při rozhodování o zahraniční praxi hlavní roli?
Měla jsem chuť získat zkušenosti s výukou v zahraniční i zkušenosti s pobytem v cizí zemi obecně. Obě výše zmíněné dámy, mi vykreslily velmi pozitivní obrázek, co se týká katedry, kolegiality na pracovišti, výuky samotné a způsobů podpory praktikantů. Následně jsem se již nerozhodovala dlouho.

Jaké předměty jste na hostitelské univerzitě vyučovala?
Vyučovala jsem jazyková cvičení pro studenty prvního semestru a volitelný předmět zaměřený na krátká soudobá prozaická díla z německy hovořících zemí. Kromě toho také konverzační cvičení, které si studenti mohli zapsat jako volitelný předmět a kde jsme se věnovali autentickým textům z rakouského tisku, jejichž tématem byl především pohled na Česko v zahraničí. Navíc jsem na konci semestru pro studenty sestavovala také závěrečné testy.

Kdybyste měla jmenovat jednu velmi pozitivní zkušenost související s Vaší praxí na Katedře německého jazyka a literatury v Brně, která by to byla?
Jednoznačně bych zmínila, že pro mě bylo nesmírně důležité, že mi byl přidělen pro každý předmět, který jsem měla vyučovat, jeden pedagog. S těmito kolegy jsem mohla společně plánovat výuku a její přípravu. V případě dotazů jsem se mohla obrátit i na další dvě pedagožky, které byly mými školitelkami. Také mé dvě další kolegyně, se kterými jsem sdílela kancelář, byly velmi ochotné, pokud jsem potřebovala radu, ať už týkající se organizace nebo obsahu výuky. Atmosféra v pracovním kolektivu předčila má očekávání. Měla jsem neustále pocit, že mi moji kolegové pomáhali s radostí.

Co pro Vás zahraniční praxe znamenala celkově a jaký měla význam pro Vaší budoucí profesní činnost?
Praxe v zahraničí mě utvrdila v tom, že bych v budoucnu chtěla vyučovat němčinu jako cizí jazyk, a motivovala mě k dalšímu studiu.  Díky možnosti nahlédnout do vyučovací praxe se pro mě naučená teorie stala srozumitelnější a použitelnější. Věřím, že získané zkušenosti budu moci využít pro budoucí teoretickou reflexi. Měla jsem možnost blíže se seznámit s procesy v rámci katedry a činností rakouské lektorky, jejíž práce mi připadá velmi různorodá a je pro pedagoga velkou výzvou. Zvažuji dokonce, že bych se o po ukončení studia rovněž ucházela o místo lektorky v zahraničí.

V Brně jste strávila celkem pět měsíců. Jakým dalším aktivitám jste se věnovala ve volném čase?
Velmi ráda vzpomínám na německý tzv. „Stammtisch“. Šlo o pravidelné setkání německy mluvících osob, které pořádala rakouská lektorka na FF UK. Na tomto setkání se nescházeli pouze rodilý mluvčí žijící v Brně, ale i studenti germanistiky a všichni ti, kdo měli zájem povídat si v němčině.
Zajímavou událostí pro mě byla také „Dlouhá noc krátkých textů“ v Rakouském institutu, která je v Brně již tradicí. Rodilí mluvčí a studenti němčiny mohou předčítat krátké texty, mohou zahrát scénky z divadelních her nebo předvést hudební ukázku. Sama jsem na akci přednášela jeden literární text a pomáhala při přípravě občerstvení.
Úplně novou zkušeností pro mě byla účast v divadelní skupině studentů germanistky. Navštěvovala jsem zkoušky a zúčastnila jsem se dokonce jejich víkendového divadelního workshopu.

Jak je to se znalostí češtiny? Je její znalost pro absolvování zahraniční praxe v České republice nutná?
Určitě se vyplatí mít alespoň základní znalost češtiny. Často se stalo, že jsem narazila na osoby, které hovořily pouze česky. Určitě bych budoucím stipendistům doporučila naučit se česky minimálně fráze a základní slovíčka pro každodenní využití.

 

Kde získám informace?

  • Dům zahraničních služeb – Program AKTION ČR – Rakousko, www.dzs.cz
  • Zahraniční oddělení domácí VŠ v ČR

 

Checklist uchazeče o stipendium:

  • Mám příslib přijetí rakouského vysokoškolského pedagoga?
  • Mám doporučení od dvou různých pedagogů české VŠ?
  • Mám vyplněn formulář žádosti o stipendium na www.scholarships.at a přiložil/a jsem všechny povinné přílohy?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *