Stavba superpočítačového centra IT4Innovations v Ostravě začala

MŠMT ČRMinistr školství Petr Fiala zahájil stavbu superpočítačového centra IT4Innovations, které za téměř 2 miliardy korun vyroste do roku 2015 v Ostravě v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

Superpočítačové centrum bude stát v areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) na ploše 2 180 m2. V několika patrech nové budovy o celkové ploše 6 500m2 tak vznikne zázemí pro špičkový výzkum a vývoj. Do projektu jsou zapojeny ještě další tři moravské univerzity – Ostravská, Slezská a VUT Brno spolu s Akademií věd ČR, přesněji jejím Ústavem geoniky. IT4Innovations je rovněž součástí mezinárodní sítě superpočítačových expertních pracovišť PRACE.

Nejdůležitější částí centra IT4Innovations bude vysoce výkonná technologie odpovídající možnostem desítek tisíc klasických počítačů, jejíž kapacita a výkon už nyní překračuje hranice zmíněné technické univerzity, Moravskoslezského kraje, ale celé České republiky. „Jedná se o jeden z nejvýznamnějších projektů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Je to důležitý krok na cestě k tomu, aby se Ostrava stala jedním z významných vzdělávacích a výzkumných center v ČR. Věříme také, že tato výzkumná infrastruktura bude sloužit nejen akademické a aplikační sféře, ale vytvoří také dobé podmínky pro mladé odborníky z ČR i ze zahraničí, kteří zde budou působit,“ sdělil účastníkům slavnostního poklepání základního kamene centra ministr školství Petr Fiala.

Praktické využití centra bude především v oblasti velmi rychlého a přesného předvídání vývoje složitých systémů, jejichž chování se mění v čase s mnoha proměnnými. Příkladem mohou být velké dopravní uzly nebo lidský organismus. Vyspělé počítačové modely tohoto typu poslouží například v oblasti medicínského a biomedicínského výzkumu, v diagnostice a farmakologii, k propočtům vývoje zhoubných nádorů, k identifikaci genomů, které jsou příčinou zhoubného bujení nebo simulaci účinků chemických látek na lidský organismus.

Kapacitu superpočítačového centra využijí také průmyslové podniky, ať už pro modelování v oblasti materiálového a konstrukčního výzkumu a výpočtů, tvarové optimalizaci použitých dílů a nástrojů nebo pro další vývoj a aplikaci nanotechnologií. Na projekt superpočítačového centra navazuje také projekt Floreon, který nabízí řešení v oblasti mimořádných situací, jako jsou povodně, znečištění ovzduší, šíření požárů a havárií, nebo projekt Rodos z oblasti prevence dopravních kolapsů a snižování zátěže životního prostředí z dopravy. Zařízení bude schopné provádět 855 bilionů operací za vteřinu a má obsahovat 30 tisíc výpočetních jader. Dosud nejvýkonnější superpočítače v zemi jsou v mladoboleslavské Škodě Auto s úhrnným výkonem asi 50 bilionů operací za vteřinu. Výzkumné práce pro „nakrmení“ superpočítače úkoly a daty začaly už na konci léta 2011.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *