SUK – Čteme všichni 2012

Pedagogická knihovna J. A. Komenského vyhlašuje letos již po jednadvacáté celostátní anketu „SUK – Čteme všichni“. Cílem akce realizované ve spolupráci s Klubem dětských knihoven SKIP je upozornit pedagogickou i ostatní veřejnost na nové tituly v oblasti literatury pro děti a mládež.

Anketa o nejoblíbenější dětskou knihu, vydanou v uplynulém roce, byla poprvé vyhlášena v roce 1993. V té době měla především pomoci knihovníkům a učitelům českého jazyka orientovat se v nabídce nově vznikajících nakladatelství, situace na knižním trhu na počátku 90. let byla značně nepřehledná. Anketa byla pojmenována po Františku Václavu Sukovi, předním pedagogovi a zakladateli v evropském měřítku unikátní Sukovy studijní knihovny literatury pro mládež. Během několika let, především díky práci knihovnic dětských oddělení veřejných knihoven, anketa získala na popularitě a hlasovalo stále více dětí (cena dětí je udílena na základě hlasování cca 3 – 4 tisíc dětských čtenářů).
     
V rámci akce „SUK – Čteme všichni“ jsou udělovány následující ceny:
1.Cena dětí
2.Cena knihovníků
3.Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství
4.Cena Noci s Andersenem

První dvě ceny jsou anketní a hodnotí knihy pro děti a mládež českých i zahraničních autorů, vydané v České republice v roce předcházejícím roku, v němž je cena udělována. Cena dětí a knihovníků se uděluje vždy třem titulům s nejvyšším počtem získaných hlasů.
Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství je udělována na základě rozhodnutí poroty složené z učitelů českého jazyka a je udělována maximálně pěti českým novinkám bez určení pořadí. Tuto cenu může získat pouze kniha českého autora, která vyšla v příslušném kalendářním roce v prvním vydání, přičemž není rozhodující, zda se jedná o beletrii nebo o tzv. naučnou literaturu. Základními kritérii pro hodnocení poroty jsou literární kvalita textu, celkové zpracování knihy a využitelnost při vyučování, případně při mimoškolních aktivitách.

O ceně Noci s Andersenem rozhodují hlasováním děti, které nocují v knihovnách po celé republice v rámci Noci s Andersenem.

Ocenění získávají autor díla, ilustrátor a nakladatel. Cenu tvoří diplom s emblémem akce (grafika výtvarnice Naděždy Potůčkové), na kterém je uvedena kategorie, v níž je cena udělována, pořadí a jména všech oceněných.

Vyhlášení výsledků probíhá tradičně v Památníku národního písemnictví za účasti dětských čtenářů, autorů, ilustrátorů a vydavatelů oceněných knih na počátku dubna (2. dubna je výročí narození H.Ch. Andersena). Výsledky 21. ročníku ankety „SUK – Čteme všichni“ budou vyhlášeny 10. dubna 2013.

Plakátek a hlasovací lístky jsou ke stažení na http://www.npmk.cz/node/257

Novinky za prosinec

Knihy (hlavní fond)
pedagogika http://www.npmk.cz/node/275   
psychologie http://www.npmk.cz/node/276  
ostatní společenskovědní obory http://www.npmk.cz/node/277  

Sukova knihovna (literatura pro děti a mládež)
první čtení http://www.npmk.cz/sites/default/files/soubory/novinky/prvni-cteni-12-2012.pdf
první stupeň ZŠ http://www.npmk.cz/sites/default/files/soubory/novinky/prvni-stupen-12-2012.pdf
druhý stupeň ZŠ http://www.npmk.cz/sites/default/files/soubory/novinky/druhy-stupen-12-2012.pdf
naučná literatura http://www.npmk.cz/sites/default/files/soubory/novinky/naucna-literatura-12-2012.pdf  
přečtěte si s dětmi http://www.npmk.cz/sites/default/files/soubory/novinky/prectete-si-s-detmi-12-2012.pdf  

Články
z českých časopisů http://www.npmk.cz/node/278  
ze zahraničních časopisů http://www.npmk.cz/node/279

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *