Zkušenosti s letní školou v rámci programu CEEPUS


Ačkoli středoevropský výměnný univerzitní program CEEPUS již vstoupil do povědomí studentů vysokých škol a akademické veřejnosti a to především semestrálními pobyty nebo krátkodobými stážemi v některé ze sousedních středoevropských zemí, Bulharsku, Rumunsku nebo zemích západního Balkánu, je jeho nabídka mnohem širší. Kromě možnosti vzdělávat nebo být vzděláván na odborné vysokoškolské úrovni v rámci EU i za jejími hranicemi se lze zúčastnit jedné z letních škol v zemích zapojených do programu CEEPUS.

Ve dnech 12. až 21. července 2011 uspořádala Katedra analytické chemie z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice letní školu v rámci projektu „Education of Modern Analytical and Bioanalytical Methods“, který je financován z prostředků MŠMT prostřednictvím programu CEEPUS.

Do projektu koordinovaného Univerzitou Pardubice bylo v akademickém roce 2011/2012 zapojeno celkem 13 univerzit z 11 evropských zemí.

Tématem letní školy pořádané panem prof. Ing. Karel Vytřasem, DrSc. a panem Ing. Radovanem Metelkou, Ph.D. byla praktická výuka a výzkum v oblasti moderních elektroanalytických a bioanalytických metod. Program zahrnoval i teoretické přednášky, ale hlavní důraz byl kladen na praktická cvičení v laboratořích. Autoři projektu jsou totiž přesvědčeni, že dobré analytické chemiky je možné vychovat pouze praxí v laboratoři.

Tuto důležitou zkušenost mělo možnost v průběhu léta 2011 získat téměř 20 zahraničních studentů a jejich pedagogů.

Důležité termÚčastníci letní školy 12. - 21. 7. 2011 pořádané Katedrou analytické chemie FCHT Univerzity Pardubice.íny pro uchazeče v rámci programu CEEPUS:

Jste student/akademický pracovník se zájmem zúčastnit se zahraničního pobytu?
15.6. – přihlášky na zimní semestr
31.10. – přihlášky na letní semestr

Jste zástupce veřejné VŠ instituce a máte zájem o zapojení do programu?
15. 1. – uzávěrka pro projekty

Několik tipů pro studenty veřejných VŠ k účasti (nejen) na letních školách za podpory programu CEEPUS:

  • Ověřte, zda je vaše VŠ zapojena do některé z meziuniverzitních sítí spolupráce a informujte se na možnosti studijních pobytů u své kontaktní osoby na fakultě/katedře.
  • Jako freemover můžete žádat i tehdy, pokud vaše fakulta/katedra do programu dosud zapojena není nebo jsou možnosti pobytů vyčerpány.
  • Svůj pobyt plánujte vždy s předstihem.
  • Pořádá-li hostitelská instituce každoročně letní školu, o kterou máte zájem, neváhejte podat žádost jako „freemover“ již k 30. listopadu (požádejte včas o doporučení a další podklady- viz www.dzs.cz/ceepus).
  • Nezoufejte, pokud se o letní škole dozvíte až později a kontaktujte pracovníky Národní kanceláře CEEPUS.

S pořádáním letní školy pořadatelé dosud neměli zkušenosti, o to více je potěšily pozitivní reakce zahraničních účastníků:
„Nejvíce budu vzpomínat na setkání s novými lidmi, kteří byli nadšeni, že se mohli dozvědět o nových analytických metodách.“ (K. Dynska-Kukulska, Polsko)

„Byla to pro nás velká zkušenost vidět a naučit se nové a zajímavé věci. Velmi pozitivně mě překvapili zdejší vyučující, protože byli velmi milí a neskutečně trpěliví. Ukázali nám techniky, které jsme znali pouze z Internetu…“ (C. Ovidiu Cadar, Rumunsko)

Více se můžete dozvědět o programu CEEPUS  na internetových stránkách www.dzs.cz/ceepus a www.ceepus.info.

(Článek připravila Národní kancelář CEEPUS za laskavého přispění pana prof. Ing. Karla Vytřase, DrSc. z Univerzity Pardubice.)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *