Svět máte na dosah…ale neumí česky!!!

Odložte si rozhodnutí co dál o jeden rok! Další vysokoškolské studium nebo práce Vám neutečou…Studujte pomaturitní jazykové kurzy – studium se statutem studenta beze stresu, plné zábavy a přitom skvělá příprava na další vysokoškolské studium nebo do praxe! Intenzivně se v BOHEMIA INSTITUTU můžete věnovat nejen angličtině, ale i němčině, francouzštině, španělštině a nebo ruštině pří

padně i v kombinaci různých jazyků.

Navíc letos ve spolupráci s nadnárodní společností můžete již v průběhu studia nebo po jeho absolvování získat full time nebo part time pozici v Praze, kde využijete svoje kvalitní znalosti jazyků a navíc Vám společnost vrátí 50% školného, nabídne celou řadu atraktivních bonusů a perspektivu zajímavého kariérního růstu!

Pomaturitní studium jazyků je ideální volbou z mnoha důvodů: Nikdy v budoucnu již nebudete mít na jazykové kurzy tolik času, během jednoho roku zvládnete téměř profesionálně 1 – 2 jazyky, pozornost zaměřujete výhradně na jazykovou výuku, kurzy jsou velmi intenzivní a vaše jazykové zlepšení bude skutečně znát.

BOHEMIA INSTITUT – specialista na pomaturitní vzdělávání letos slaví výročí 25 let své existence. Pogratulujte škole při registraci a automaticky získáte 25% slevu – tedy ve výši milých 7000,-Kč a to i s možností zachování splátek podle dohodnutého individuálního splátkového kalendáře. Neváhejte a využijte efektivně a výhodně studijní rok!

Stále více studentů dává pomaturitní studium jazyků jako svoji první volbu po maturitě. Další studium VŠ nebo nástup do práce o rok odloží, zaměří se výhradně na intenzivní studium jazyků a tím získají obrovskou výhodu. Během roku zvládnou to, co by při dalším studiu nebo práci určitě nedokázali. Jednoroční studium jazyků se zúročí právě v budoucnosti. Určitě se jedná o lepší volbu než začít studovat náhradní obor na vysoké či vyšší odborné škole, který Vás nezajímá. Taky získáte ještě jeden rok na další rozhodování, kam budete svůj život dále směřovat. Během jednoletého intenzivního studia si skutečně znatelně zlepšíte své jazykové „vybavení“, BOHEMIA INSTITUT vám jako jediná jazyková škola garantuje posun minimálně o dvě znalostní úrovně podle evropského referenčního rámce. Tedy úplní začátečníci se dostanou na středně pokročilou úroveň, středně pokročilí (maturitní úroveň) postoupí na úroveň vysoce pokročilých. Výuka je zajištěna ověřeným týmem profesionálních, dynamických a přátelských lektorů, vždy v kombinaci českých i zahraničních. 

Studium můžete ukončit některou z renomovaných mezinárodních zkoušek. Letos také mimořádně v BOHEMIA INSTITUTU můžete absolvovat renomované mezinárodní testy TOEIC, TOEFL nebo TFI zdarma.
Neustále slyšíme o velmi nesnadném pracovním umístění mladých absolventů, kvalitní znalostí jazyka si podstatně zlepšíte šanci na zajímavou a dobře placenou práci, možnost studovat zajímavý vysokoškolský obor v budoucnu nebo dokonce vycestovat za studiem nebo prací do zahraničí. BOHEMIA INSTITUT Vám v rámci programu „svět jazyků pro Vás“ zajistí poradenství a veškerý servis spojený se zahraničním studiem.

Velmi důkladně vybírejte jazykovou školu, přijďte se osobně informovat, určitě nedoporučujeme vybírat jen na základě webové prezentace. BOHEMIA INSTITUT je specialistou na pomaturitní studium, tradičně realizujeme nejen pomaturitní kurzy angličtiny, ale i francouzštiny, španělštiny a němčiny v různých  pokročilostech. Studovat můžete jednooborově nebo dva až  tři jazyky, v rozsahu 20 – 40 vyuč.hod. týdně. 

Studijní rok můžete využít i pro zkvalitnění  svých odborných kompetencí. Kombinace denního jazykového studia s akreditovaným modulovým kvalifikačním programem MANAGEMENT či OBSLUHA PC je ideální variantou jak efektivně využít studijní rok.

Tyto programy mají i mezinárodní certifikaci IES (International Education Society, London) – tedy váš kredit s možnost uplatnění se značně zvýší.

BOHEMIA INSTITUT s.r.o., www.bi.cz

…Vaše škola pro život … již 25 let mluvíme společnou řečí…

Dlouholetý člen AIVD (Asociace institucí vzdělávání dospělých), certifikovaný člen AJŠ (Asociace jazykových škol ČR), mezinárodní certifikace IES, London.

Zdroj obrázku: istockphoto.com a Bohemia Institut

Letní jazykové kurzy angličtiny – Spojte horké léto s osvěžujícím kurzem!

Máte během léta prázdniny nebo v práci více času? Využijte ho k intenzivnímu studiu angličtiny! Kdo dnes umí anglický jazyk, má otevřené dveře k práci i studiu v zahraničí nebo k lepší pracovní pozici. Neváhejte tedy a přihlaste se na letní jazykové kurzy angličtiny.

Všechny předpoklady spojení příjemného s užitečným splňují letní jazykové kurzy angličtiny v BOHEMIA INSTITUTU. Během jednoho až tří měsíců si oživíte své jazykové dovednosti, naučíte se komunikovat a doplníte si potřebné gramatické znalosti a slovní zásobu. Letní jazykové kurzy můžete získat už nyní, a to se slevou 30 % na first minute!

Ideální intenzivní výuka jazyků pro studenty i zaměstnané

Letní jazykové kurzy v BOHEMIA INSTITUTU jsou skutečně variabilní, takže je můžete skloubit se zaměstnáním nebo dovolenou. Měsíční kurzy na sebe navazují, takže můžete absolvovat jeden nebo i všechny tři za sebou.

Letní jazykové kurzy vás skutečně rozmluví

Každý intenzivní nebo superintenzivní měsíční kurz probíhá dvakrát či třikrát týdně po třech vyučovacích hodinách dopoledne od 9:00 do 11:20 nebo večer od 18:00 do 20:20. Na kurzech si upevníte své jazykové znalosti, rozmluvíte se a přestanete se obávat chyb. Intenzivní výukou zaznamenáte opravdu výrazné zlepšení své jazykové vybavenosti. 

Mezinárodní zkoušky za jedinečnou cenu

Pokud budete chtít kurz zakončit mezinárodním testem TOEIC , máte jedinečnou možnost využít nabídky BOHEMIA INSTITUT pouze za administrativní poplatek 300 Kč. Testy jsou multiúrovňové a tedy nikdo jím „nepropadne“, test stanoví Vaši aktuální pokročilost dle evropského referenčního rámce.

Zkušený tým profesionálů s osobním přístupem

BOHEMIA INSTITUT je tu pro vás již 25. rokem. Disponuje týmem zkušených a plně kvalifikovaných českých i rodilých lektorů angličtiny, kteří vám pomohou překonat vaše individuální jazykové bariéry. 

Více informací o BOHEMIA INSTITUTU a letních jazykových kurzech angličtiny najdete na www.bi.cz.

Zdroj obrázku: Bohemia Institut

Životní situace: Co je to sirotčí důchod a kdy na něj má mladý člověk nárok?

Život přináší různé situace a to bohužel i včetně těch nejhorších, např. úmrtí jednoho či obou rodičů. Je ovšem dobré vědět, za jakých podmínek má mladý člověk nárok na podporu státu a jaké dokumenty je třeba doložit.

Nezaopatřeným dítětem, které má nárok na sirotčí důchod se rozumí to dítě, které nedokončilo povinnou školní docházku, nebo se soustavně připravuje na budoucí povolání. Horní hranice věku je 26 let.

Sirotčí důchod může být také vyplácen dětem mladším osmnácti let v případě, že nestudují, ale jsou v evidenci úřadu práce.

Tip: Více informací o vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodech naleznete na stránkách pohřební služby Praha.

Aby nárok na sirotčí důchod vznikl, musí zemřelý ke dni úmrtí pobírat starobní nebo invalidní důchod, případně splnit podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřel-li následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání).

Sirotčí důchod a studium

Sirotčí důchod náleží nezaopatřenému dítěti po dobu soustavné přípravy na budoucí povolání, nejdéle však do dovršení věku 26 let. Za tuto dobu se považuje studium na středních, vyšších odborných a vysokých školách v České republice, ale i studium na středních a vysokých školách v cizině. Pokud tyto podmínky sirotek splňuje a prokáže tím, že předloží aktuální potvrzení školy o studiu, bude mu sirotčí problém přiznán. Ukončí-li či přeruší příjemce sirotčího důchodu studium dříve, než bylo uvedeno v potvrzení o studiu, je jeho zákonnou povinností tuto skutečnost do 8 dnů písemně ohlásit.

Tip: Zaměstnání při studiu je časově náročnou záležitostí. Podívejte se proto na možnost vypracování bakalářské práce, ale i všech dalších VŠ prací.

  • Pokud studujete v zahraničí, o sirotčí důchod nepřicházíte.
  • Sirotčí důchod je možné pobírat prakticky u všech forem řádného středoškolského a vysokoškolského studia, tedy kromě klasické denní formy také při dálkovém, kombinovaném či večerním studiu.
  • Při denní formě studia neexistují pro případné brigády žádná omezení. Pokud student dálkového, kombinovaného či večerního studia nechce přijít o nárok na sirotčí důchod, může pracovat například na dohodu o provedení práce s výdělkem do 10 tisíc korun měsíčně.
  • Odměna plynoucí z dohody o pracovní činnosti musí však být nižší než 2 500 Kč měsíčně. Rovněž u měsíční odměny nižší než 2 500 Kč u dohody o pracovní činnosti se neplatí sociální ani zdravotní pojištění.

Výše sirotčího důchodu

Sirotčí důchod se skládá ze dvou částí a to základní a procentní výměry. Základní výměra je pro všechny stejná a to 2270 korun měsíčně.

Druhá část sirotčího důchodu se vypočítává z výše starobního, nebo invalidního důchodu, na který měl nárok rodič v době úmrtí. Váš nárok dosahuje 40 % z této částky. Výše důchodu tedy bude ovlivněna výdělky a dobou pojištění, kterou získal zemřelý rodič. Pokud tedy zemřelý nebyl v době smrti v důchodu, bude se výše důchodu sirotčího vypočítávat z výšky starobního či invalidního důchodu, na který by zemřelý měl nárok.

Tip: Zajímá vás, na na jak vysoký sirotčí důchod máte nárok? Vypočítejte si jeho výši s pomocí kalkulačky sirotčího důchodu 2017.

Jak o sirotčí důchod požádat?

V případě nezletilého dítěte podává žádost o sirotčí důchod zákonný zástupce. V opačném případě podáváte žádost sami a to u okresní Správy sociálního zabezpečení v místě vašeho trvalého bydliště.

Co při žádosti doložit?

  • občanský průkaz, případně rodný list
  • občanský průkaz zemřelého
  • úmrtní list
  • potvrzení o studiu, nebo evidenci Úřadu práce

Česká správa sociálního zabezpečení vás po doložení potřebných dokladů bude informovat, jestli na důchod máte nárok a v jaké výši a to nejdéle do 90 dnů od podání žádosti. Rozhodnutí bude zasláno do vlastních rukou. Pokud vám nebude sirotčí důchod přiznán, můžete proti tomuto rozhodnutí podat námitku do 30ti dnů.


Zdroj obrázku: Pixabay

Tréninkový kurz Nenásilné komunikace v Turecku – nadšení i zklamání v jednom

Bývala léta, kdy jsem byl vůči kvalitě zahraničních pobytů a studií přes program Erasmus skeptický, ale postupně jsem si našel cestu k uznání. Můžete být totiž na sebelepším vzdělávacím programu, a přitom se stále flákat, nebo se účastnit od základu špatně zorganizovaného projektu, a přitom z něj vytěžit neuvěřitelné věci. Vždy je to totiž o lidech a o tom, jak k tomu přistupujete.

Před několika týdny jsem se zúčastnil tréninkového kurzu na téma Non-violent Communication (nenásilná komunikace), který se uskutečnil v Ankaře. Bylo to těsně před dubnovým referendem, kdy Turci hlasovali o změně ústavy, takže jsem trochu váhal, jestli je to vhodná doba pro cestování do země, ale o tom vám povím později.

Cestou do Turecka jsem měl štěstí, protože jsem během letu poznal muže z Ankary. Nasměroval mě i moji kamarádku do hotelu, a navíc nám dal peníze na autobus. Na mé poměry to byl luxusní hotel, ale ne každému je příjemné, když ho od rána do večera obskakuje personál. Měli jsme několik jídel denně, přesto někteří z nás neodolali a vyzkoušeli i jídlo přímo ve městě (v Ankaře je opravdu levně).

Bohužel bylo během prvních dní znát rozkol mezi očekáváním účastníků i samotných organizátorů projektu. Rozehřívacích aktivit, kdy se účastníci kurzu navzájem seznamují, bylo více než bylo nutné a než jsme se dostali jádru problému, uplynulo několik dní. Během té doby se organizátoři snažili upravit koncept kurzu tak, aby vyšli vstříc ostatním, ale tím se situace ještě zhoršila. Možná nastala chyba už při samotném výběru lidí, přesto se jim nakonec podařilo celou situaci zvládnout. Nejzajímavější částí kurzu se staly volné diskuze na téma emigrace, kandidatury Turecka v EU, konfliktů vzniklých z nedorozumění, negativní zpětné vazby a další. Někdy bylo lepší být pouze pozorovatelem a vnímat nejen informace, ale i sledovat chování lidí, a jindy naopak přispět nějakou perličkou.

Organizátoři kurzu sami prohlásili, že se jednalo o jeden z nejnáročnějších projektů, kterými si prošli. Nevýhodou také bylo, že celý kurz probíhal v prostorech hotelu, často bez přirozeného denního světla, přitom mnozí z nás v Ankaře nikdy nebyli. I přes počáteční neúspěch musím před organizátory smeknout, protože dokázali zachovat klid, rozvahu a myslím si, že svými názory nikoho neranili, což se o několika nerozvážných výrocích z řad účastníků nedá říci.

Nebudu vám nic nalhávat, nebyl to nejlepší projekt, jakého jsem se zúčastnil. Přesto mi dal hodně a už to, že jsme ho dotáhli do konce, byla zajímavá zkušenost. Vyrazil jsem tehdy jako účastník za Tmelník, z. s., který pořádá nebo se podílí na podobných projektech a rozhodně bych jel zase. Programy EU na podporu mobility a vzdělávání za své existence umožnily realizovat mnoho projektů a dali šanci mladým lidem cestovat a poznat cizí kulturu. Kdo ví, možná to jednou pomůže udržet v Evropě mír.

Samozřejmě se setkáte i s negativními názory, a to hlavně z řad daňových poplatníků, ale ať už se zapojíte jako účastník nebo přímo organizátor, vždy si něco odnesete. Povědomí o cizích kulturách, lepší jazykové dovednosti, nové zkušenosti, zahraniční přátele, nahlédnete pod pokličku při řešení problémů novými metodami a poznáte kousek světa. A možná si také vyvrátíte některé předsudky.

Situace v Turecku

Země je plná policejních a armádních složek, téměř všude mají bezpečnostní rámy a kontrolují batohy. Na letišti jsem dokonce zažil, že vážili příruční zavazadla (něco už jsem procestoval a nikdy jsem se s tím nesetkal, takže jsem byl překvapený). Na jednu stranu si člověk připadá jako kriminálník, na druhou stranu kontrolují úplně všechny, takže je to fér. Nakonec jsem v Turecku zůstal až do samotného referenda a navštívil i Istanbul. Před volbami probíhaly rozsáhlé kampaně a v ulicích měst bylo možné vidět hned několik „táborů“, které hlásaly svá hesla. Za doprovodu hlasité muziky a rozdávání letáků se doslova přetahovali o voliče (dalo by se to přirovnat k volbě krále a miss Majálesu). Přesto jsem za celou dobu nezažil žádnou potyčku. Nejspíš na tom má zásluhu i dlouhodobá přítomnost ozbrojených složek v ulici, která přispěla k poklidnému průběhu hlasování o budoucích pravomocech prezidenta. V Istanbulu se mě ujali přátelé Batur a Ezra, kteří mi byli skvělými průvodci. A i když všichni říkají, že v Turecku významně ubylo turistů, stále se umí dobře bavit. Samozřejmě jsou místa, kam se nedoporučuje chodit ani místním (ghetta), přesto na mě byli vždy všichni milí. Když budete mít příležitost, rozhodně byste neměli vynechat party 80’s v tureckém stylu.

Není divu, že mě po návratu z Turecka, když jsem sledoval výsledky referenda, zaskočil titulek na českém zpravodajském portálu „Krvavé volby v Turecku.“ Je důležité umět číst mezi řádky, protože takové tvrzení vyvolává v lidech nenávist a strach, mnohdy neoprávněně.  

Foto: Tomáš Kolomazník

Jak na levné cestování?

Jak na levné cestování?
Láká tě dobrodružství a vůně dálek, ale bojíš se, že nemáš dost peněz, aby se tvé cestovatelské sny uskutečnily? Chceš si užít parádní léto u moře, v horách nebo vyrazit na prázdninový trip po vlastní ose, ale rozpočet ti pořád nějak nevychází? Webový portál www.levnocestovani.cz ti ukáže, jak procestovat svět s minimálními náklady, ale maximálním zážitkem.

A jak na to?
Sleduj náš web Levnocestovani.cz, kde pravidelně zveřejňujeme akce na levné letenky do všech koutů světa, výprodejové last minute zájezdy od cestovních kanceláří i tipy na ubytování za skvělé ceny. Novinky můžeš odebírat i e-mailem nebo naši fanpage „lajkni“ na Facebooku a přidej si nás do oblíbených, pak ti žádná neodolatelná nabídka neuteče.

Buď ve střehu
Cestování je poslední dobou velkou hitovkou, takže akční nabídky obvykle nemají dlouhého trvání. Letadla ani autobusy nejsou nafukovací a na všechny se prostě nedostane. Proto s vybíráním dlouho neotálej a nenech si vyfouknout svoji vysněnou dovolenou před očima.

Co všechno s Levnocestovani.cz získáš?
Ukážeme ti, že cestovat se dá i s malým rozpočtem, a že i jako student si můžeš dopřát báječnou exotickou dovču na Bali nebo Srí Lance za cenu dovolené v Evropě. V našich průvodcích a cestopisech najdeš inspiraci, kterou destinaci a kdy navštívit a jakou zajímavost na svých cestách určitě nevynechat. Jako bonus ti na našem webu prozradíme, jak se sbalit na dovolenou i do malého batůžku nebo jak cestovat se svým čtyřnohým přítelem. K dispozici je ti i cestovatelská poradna, kde ti v případě jakýchkoli nejasností rádi poradí zkušení cestovatelé.

Pro střelce i plánovače
Miluješ improvizaci a nedělá ti problém sbalit se a vyrazit na cesty za týden nebo hned zítra? Nebo si svou dovolenou potřebuješ naplánovat s dostatečným předstihem? Obojí je možné. Na levnocestovani.cz najdeš jak ultra last minute zájezdy, tak nabídky levných letenek s odletem i za půl roku. Termín si tak vybereš, jak budeš potřebovat.

Prodloužený víkend v Evropě
Chceš si na chvíli odpočinout od učení a vyrazit s partou poznávat evropské metropole nebo si odskočit s drahou polovičkou na prodloužený víkend k moři? Na levnocestovani.cz najdeš i senzační akční nabídky na letenky a jízdenky po Evropě. Víš, že jednosměrnou letenku z Prahy třeba do Benátek můžeš mít už za 5 EUR? Nebo zpáteční jízdenku do Budapešti za 500 Kč? A co romantický víkend v Paříži za 2300,- s letenkou a ubytováním? Tak na nic nečekej a vyraz za zábavou.

 

Zdroj obrázků: Levnocestování.cz

Začít spolupracovat se zahraniční univerzitou není nic složitého


Nemáte zkušenosti s podáváním projektů spolupráce se zahraničními vysokými školami? Poradíme vám, jak na to!

Připravit kvalitní návrh projektu spolupráce se zahraniční školou není někdy pro mladé vědce jednoduché. „Kde získám kontakt na kolegu, který se mnou bude chtít spolupracovat? A u jakého programu žádat o podporu?“ ptají se nejčastěji. Výhodu přitom mají ti, kteří už během studia úspěšně žádali o stipendium. Vyzkoušeli si totiž komunikaci s pedagogy domácí i hostitelské školy, během pobytu navíc řada z nich navázala spolupráci s kolegy.

Vhodnou příležitostí pro navázání kontaktů je také účast na mezinárodních seminářích a konferencích doma i v zahraničí. Studenti se mohou aktivně zapojit i do některého z projektů spolupráce mezi jejich školou a zahraniční univerzitou a získat tak inspiraci pro přípravu vlastního návrhu na projekt s některým mladým kolegou ze zahraničí.

Velmi důležité je pak rozhodnutí, u jakého programu požádat o podporu. Možností je celá řada, od grantů ministerstva školství přes programy Grantové či Technologické agentury až po prostředky z fondů Evropské unie. Pro nováčky je nejlepší cestou obrátit se na některý z menších programů, u kterých není tak náročná administrativní příprava a kde často není potřeba zapojit více partnerů z několika zemí.
Jednou z takových možností je program AKTION Česká republika – Rakousko, jehož formulář má jen čtyři stránky, ke kterým se ještě připojují požadované přílohy. Náplní spolupráce přitom pro začátek mohou být vzájemné návštěvy, na jejichž základě pak žadatel vypracuje projekt s konkrétním obsahem. Je také možné pořádat odborné semináře, přednášky hostujících profesorů nebo odborné exkurze pro studenty. Vzájemné kontakty mohou postupně přerůst do trvalejší pedagogické nebo výzkumné spolupráce.

Posuzování návrhů projektů pro program AKTION je operativní, s projektem je možné začít už dva měsíce po podání žádosti. Šance na získání podpory je navíc poměrně velká a spolupráce se sousední zemí bývá flexibilní a ne moc časově náročná. Populární je česko-rakouský program například mezi postdoktorandy. Nejen oni mohou partnerství i zkušenosti s podáváním projektů využít při podávání rozsáhlejších a dlouhodobějších návrhů projektů s kolegy z více zemí, například v programu pro výzkum a inovace HORIZONT 2020.

Program AKTION Česká republika – Rakousko, který je zaměřen na bilaterální spolupráci ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru, vznikl v roce 1992 z iniciativy ministerstev školství obou zemí. Za téměř 25 let podpořil program na tisíc vědeckých a vzdělávacích projektů, které získaly příspěvky v celkové výši zhruba 300 milionů korun. AKTION podporuje rozvoj spolupráce ve všech oborech, zaměřuje se především na projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové spolupráce i rozvoji té stávající. V rámci programu jsou financována jak individuální stipendia, tak projekty spolupráce vzdělávacích institucí.

Více informací o programu je k dispozici na webu www.dzs.cz/aktion-ceska-republika-rakousko.

Účastníci programu AKTION v akci.

Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, která podporuje mezinárodní spolupráci se zahraničními subjekty v oblasti školství a vzdělávání. DZS plní roli národní agentury pro program Erasmus+ v České republice.

Informace k programu Erasmus+ naleznete na www.naerasmusplus.cz.

Více informací o aktivitách DZS je k dispozici na www.dzs.cz.

Zdroj fotografií: Dům zahraniční spolupráce

 

Cestování – nejlepší životní investice – recenze knihy

Žijeme v jiné době než naši rodiče. Máme mnohem více příležitostí, a přesto často tápeme nebo si je necháváme proplout mezi rukama. V podobné situaci se ocitl i Lukáš Kerhart, autor knihy Cestování – nejlepší životní investice, který se rozhodl po střední škole vycestovat do zahraničí za prací. Dnes je z něj uznávaný řečník, školitel a redaktor. Ptáte se, jak se mu to podařilo? Nechal se inspirovat a poté šel za svým snem.

Někdo by řekl, že měl štěstí, ale podle mě si prošel životní lekcí, která mu ukázala, že s trochou porozumění, správným dojmem a odhodláním může dokázat cokoliv. Díky cestování našel sám sebe, protože se nebál vyzkoušet nové věci. Díky cestování našel přátele, kteří mu poskytli střechu nad hlavou, zážitky nebo nabídli práci. Díky cestování poznal kus světa a mnoho inspirativních lidí. Ale především pochopil, že když člověk bude o něčem jen mluvit nebo to pořád jen oddalovat namísto toho, aby pro to sám něco udělal, jen stěží něčeho dosáhne.

Kniha Cestování – nejlepší životní investice je zajímavá nejen tím, že je jakýmsi motivačním a kariérním rádcem, ale navíc je i biografií autora, který čerpal ze svých zahraničních zkušeností. Lukáš sice našel štěstí díky cestování, ale nemluví jen o svých zážitcích. Ukazuje čtenářům, co ho vedlo k osudovým krokům a kde hledal inspiraci. Kdo ví, možná pak i vy začnete přemýšlet, jestli by to či ono fungovalo i v Česku.

V knize je zachycena spousta zajímavých myšlenek, ve kterých musím dát autorovi za pravdu. Třeba nápad na vytvoření vlastního seznamu přání. Schválně, zkuste si napsat na kus papíru několik věcí, o kterých jste vždy snili a zamyslete se, zda jste si je někdy splnili. Nestačí jen snít, je potřeba si za svým snem jít. Kniha je zajímavá také svým zpracováním a doplňkovými kapitolami, jako jsou skutečné příběhy, zdroje inspirace, tipy na cestování, nejčastější mýty a omyly, úvahy, fotografie z cest (důkaz, že to opravdu jde dokázat) a důvody, proč cestovat.

Když jsem však dal knihu do ruky jednomu z mých přátel, řekl mi, že není typ člověka, který by chtěl strávit kus života cestováním. V tu chvíli jsem si uvědomil, že má pravdu a že takových lidí je na světě spousta. Studuje, má přítelkyni, koníčky. Ví, čím chce být, a to je dobře, moc mu to přeji. Jiní takové štěstí nemají. Ale člověk nemusí být hned cestovatel, aby dokázal velké věci. Tato kniha je nenásilným rádcem na cestě k povolání, které budete mít rádi a je vhodná pro všechny mladé lidi.

Zdroj obrázku: Grada

Procestuj svět za pár kaček

Miluješ cestování a chceš poznávat svět i za hranicemi ČR? Nebaví tě sedět doma za pecí, ale zároveň nechceš utratit všechny těžce vydřené peníze z brigády? Pak pro tebe máme skvělou zprávu! S www.levnocestovani.cz se podíváš i do těch nejvzdálenějších koutů světa za ceny, o kterých se ti ani nesnilo.

Jak to funguje?

Na webu Levnocestovani.cz najdeš vždy aktuální nabídky na akční letenky po celém světě, tipy na levné ubytování nebo last minute zájezdy za parádní ceny. Pokud chceš o akcích vědět mezi prvními, nech si zasílat akční nabídky na mail. A aby ti nic neuteklo, staň se fanouškem Levnocestovani.cz i na Facebooku, přidej si nás do oblíbených a zaklikni „zobrazovat jako první“. Hotovo? Tak si sbal batoh, vyber si destinaci a vyraz za dobrodružstvím!

Když nevíš, kam vyrazit

Že nevíš, kdy a kam vlastně vyrazit a co kde vidět? Nechceš se na pláži přetahovat o každý centimetr s davem dalších turistů v hlavní sezoně, ani nechceš místo opalovačky na Bali moknout v monzunech? Levnocestovani.cz ti poradí. Mrkni na naše cestopisy a průvodce po jednotlivých destinacích. Najdeš v nich cenné informace a skvělé tipy od zkušených cestovatelů, mimo jiné návod, jak se sbalit na dovolenou do příručního zavazadla nebo jak zařídit víza.

S cestovkou nebo na vlastní pěst?

Chceš si užít prima dovču, ale na sólo cestování si ještě netroufáš? Nevadí, na Levnocestovani.cz najdeš i last minute zájezdy od cestovek za luxusní ceny. Víš, že si můžeš užít třeba týden s All Inclusive na Kanárech za 10.000 Kč? A pokud organizované akce typu „Účastníci zájezdu“ nejsou nic pro tebe, dáváš přednost svobodě a nebojíš se dobrodružství, s Levnocestovani.cz si snadno naplánuješ dovolenou přesně podle svých představ. Dopřát si můžeš třeba řecké Korfu na 15 dní do 5.000 Kč za letenky a ubytování. A co týden s plnou penzí na exotických Maledivách za 16.500 Kč? Neuvěřitelné? S Levnocestovani.cz ne :o)

Nepropásni šanci na vysněnou dovolenou

Aneb, levné letenky nečekají na nerozhodné. Akční nabídky se objevují náhodně a často bývají během pár hodin vyprodané. Ty nejzajímavější nabídky jsou pryč dokonce do pár minut. Proto, pokud máš vybráno, neváhej a ulov si akční letenku včas. Pokud potřebuješ pomoct s rezervací letenky, ubytování nebo ti něco není jasné, pošli svůj dotaz do webové poradny našemu profi cestovateli, který ti poradí, s čím bude třeba. Tak neváhej a leť!

 

Zdroj obrázků: Levnocestovani.cz

Práce v Dánsku: Individualita a odpovědnost

Když jsem před třemi lety poprvé přijela do Dánska a rovnou se tam při té příležitosti přistěhovala, všechno bylo nové a jiné. Najednou jsem se ocitla v zemi, kde zima není překážkou pro cyklisty a kde si lidé pochutnávají na lékořicovém čaji. Čím vším mě Dánsko překvapilo? A jaké to je s prací v Dánsku?

Po práci na pivo s kolegy
Tak na tohle v Dánsku rovnou zapomeňte. Zatímco v Čechách trávíte čas s kolegy I mimo kancelář,  Dánové mají jasnou hranici mezi osobním a pracovním životem. Po práci se tu tak místní věnují hlavně rodině, přátelům, sportu či jiným koníčkům anebo dobrovolničení. Ačkoliv Dánové nejsou zrovna typ na spontánní „hurá“ popracovní akce, na těch firemních si s nimi užijete dostatečně. Firmy v Dánsku plánují tyto akce týdny či měsíce dopředu a většinou jsou spojené s programem a pohoštěním. 

 

Individuální přístup k zaměstnancům
Většina zaměstnanců má možnost si individuálně naplánovat a upravit typický pracovní den. Ačkoliv to může znít překvapivě, tento systém funguje v Dánsku už několik let a většina vedení si tento přístup nemůže vynachválit. Nejenže přináší lepší pracovní výsledky, ale také přispívá k lepšímu pracovnímu prostředí.

Flexibilní pracovní hodiny
Jak už jsem zmínila v minulém odstavci, důraz tady není kladen na to, jak rychle je daný úkol splněn nýbrž na kvalitu jeho zpracování. Máte tak možnost také pracovat z domova nebo si pracovní dobu upravit dle svých potřeb. Této výhody využívají především rodiče, kteří upřednostňují začít svůj pracovní den brzy ráno, tak aby se odpoledne mohli věnovat své rodině. Není tak překvapení, že po  čtvrté hodině odpolední je většina kanceláří a skladů víceméně prázdná.

Hledání práce
Pokud plánujete začít v Dánsku s hledáním práce, připravte se na pořádnou výzvu. Obecně, je velkým plusem znalost dánštiny, ale i bez ní se tu obejdete. Počet pracovních příležitostí a požadavků potom záleží víceméně na oboru, v kterém práci hledáte. Mezi pracovní místa, kde můžete nabídky naleznout patří třeba server Jobnet, Jobindex nebo třeba Denmarkjobs.

Integrace a společnost
Ačkoliv se tu bez problému domluvíte anglicky, dánština vždy zůstane jazykem, který bude vládnout většině firemních večírků, sešlostí s přáteli či rodinným večeřím. Možnost jak se dánštinu naučit máte na kurzech, které jsou pro cizince v Dánsku zdarma.

Moje cesta k normální práci
Jak jsem již zmínila v jednom z předchozích odstavců, hledání práce je  opravdový oříšek. Osobně to mohu potvrdit. Konkurence tu je veliká a nejsnazší způsob, jak se k práci dostat je přes doporučení. Sama jsem si prošla obdobím, kdy jsem pracovala v různých skladech, během dne i po nocích nebo třeba roznášela noviny. Když se ke mně dostala pracovní nabídka od dánské firmy Trendhim, měla jsem neuvěřitelnou radost. Konečně mám tak možnost pracovat v oboru a zároveň pomoci mladé firmě se zviditelněním na českém trhu.

Rada na závěr? Ať už se rozhodnete hledat práci kdekoliv, mějte  na paměti, že i ta nejklikatější cesta Vás může zavést do cíle. Navíc, na chvíle Vašich začátků ještě jednou určitě rádi zavzpomínáte. Ruku na to 🙂

O autorce

Jmenuji se Lenka, pocházím z Prahy a před třemi lety jsem se rozhodla odstěhovat do země, o které jsem v té době nevěděla vůbec nic. Mojí největší vášní je  nepochybně cestování, hudba a také psaní. Vedle studia a práce se ve volném čase učím dánsky, sportuji a  věnuji se svému osobnímu blogu, kam můžete směřovat i svoje případné dotazy 🙂

 

 

Zdroj forografií: Lenka Malinová

Výhra, kde nikdo nevyhrál – recenze knihy

Kniha investigativní novinářky Dale Russakoffové Výhra?: kdo (a co) ovládá americké školy popisuje ne příliš úspěšnou snahu o reformu vzdělávání v americkém městě Newarku.

V roce 2010 byla zdejší situace na veřejných školách tak špatná, že skoro polovina jejich studentů školu vůbec nedokončila. Tehdy se starosta města Newarku Cory Booker a guvernér Chris Christie rozhodli situaci změnit. Přesvědčili zakladatele Facebooku Marka Zuckerberga, aby se do jejich projektu zapojil a věnoval jim na tyto účely peníze. Jejich společnou snahou nebylo pouze uzdravit veřejné školství v Newarku, ale vytvořit úspěšný model, který by bylo možné použít i pro jiné školy v celé Americe. S velkou slávou byl Zuckerbergerův dar (100 milionů dolarů) a cíle projektu oznámeny ve světově proslulé show Oprah Winfreyové.

Dalo by se říct, že zde sen o reformě místního školství končí.

Dale Russakoffová ukazuje, jak těžké je změnit zaběhnutý systém, přestože se všichni víceméně shodnou na tom, že je opravdu nutné jej změnit.

Na jedné straně zde máme školy a školství obecně. Tato sféra zaměstnává nejen v Americe velké množství lidí, a jak se ukazuje, mnoho těchto pracovních pozic není vlastně potřeba a jsou udržovány pouze díky byrokracii. Na učitelská místa mají nárok služebně starší a nezáleží na tom, jak kvalitní práci odvádějí. Je zřejmé, že pokud někdo přijde s reformou, lidé zapojení v tomto kolosu se začnou zuby nehty jakékoli změně bránit.

Na druhé straně stojí chudoba a děti poznamenané mnoha traumaty. Často vyrůstají v neúplných rodinách a v prostředí, kde jsou přestřelky a smrt blízkých na dennodenním pořádku. Veřejné školy s nedostatkem kvalitních učitelů a asistentů tuto situaci neumí řešit.

Kniha popisuje detailně nejen politické pozadí a uvádí přesná čísla týkající se místního vzdělávání, ale můžete si zde přečíst také osobní příběhy dětí a výjimečných učitelů, kterým se svým obětavým přístupem mnohdy daří nešťastný osud dětí zvrátit.

Přestože kniha pojednává o americkém prostředí a jejich systém vzdělávání se od českého liší, najdeme zde otázky, které jsou dnes palčivé i v České republice. I my se tak můžeme z „výhry, kde nikdo nevyhrál“ poučit. Důležité totiž nejsou pouze peníze, ale především zájem všech zúčastněných stran opravdu něco změnit.

 

RUSSAKOFF, Dale. Výhra?: kdo (a co) ovládá americké školy. První vydání. Přeložil Tereza VLÁŠKOVÁ. Brno: Host, 2016.

Za recenzní výtisk děkujeme nakladatelství HOST.